امام خوبان


امام خامنه ای

من لازم میدانم از این حادثه‌ى عظیمى که به وسیله‌ى ملت ایران در سى و پنجمین بیست و دوى بهمن اتفاق افتاد، با عظمت یاد کنم و از عظمت این نعمت بزرگ، از خداى متعال شکرگزارى کنم؛ حقیقتاً پدیده‌ى عجیبى است. شما نگاه کنید به کشورهائى که انقلاب کردند، ببینید اینها سالگردهاى انقلاب را چگونه برگزار میکنند؛ خیلى حدّت کنند، بعد از دو سال، سه سال، سالگرد انقلاب به این است که یک عده‌اى آنجا بایستند، یک عده هم بیایند جلوى اینها رژه بروند؛ مانند نیروهاى مسلح و امثال اینها. اینجا کار روى دوش خود مردم است؛ مردم، خود را صاحبان انقلاب میدانند، که هستند؛ صاحبان کشور میدانند، که هستند. اینکه ما از یکایک مردم تشکر میکنیم – که وظیفه‌ى بنده و امثال بنده است که واقعاً تشکر کنند – نه به معناى این است که نسبت ما به انقلاب، نزدیکتر از نسبت مردم است، لذا از مردم تشکر میکنیم که انقلاب را کمک کردید؛ نه، انقلاب مال خود این مردم است، کشور متعلق به همین مردم است، نظام جمهورى اسلامى متعلق به این مردم است. حُسن کار و هنر بزرگ و برجسته این است که مردم این را میدانند؛ با شجاعت، با بصیرت، با موقع‌شناسى، از این داشته‌ى خود، از این ثروت عظیم خود، که مایه‌ى عزت و استقلال آنهاست، حمایت میکنند؛ درست در همان جائى که باید حضور خودشان را نشان دهند، نشان میدهند؛ که ملاحظه کردید دیروز در تهران، در سراسر ایران، مردم با همه‌ى وجود آمدند وارد این میدان شدند؛ این خیلى پدیده‌ى عجیبى است، این خیلى حادثه‌ى مهمى است. ما به خیلى از پدیده‌ها عادت کرده‌ایم؛ همچنان که به طلوع خورشید عادت کرده‌ایم و خیال میکنیم که این یک چیز حتمى است، لذا به اهمیت آن توجه نمیکنیم. خیلى اهمیت دارد که بعد از گذشت سى و چهار سال از اولین بیست و دوى بهمن، اینجور مردم در صحنه حاضرند، اینجور مى‌آیند؛ مرد، زن، پیر، جوان، جاهاى مختلف، قشرهاى مختلف، همه جور، همه جا، همه کس، حضور پیدا میکنند؛ این واقعاً بزرگترین نعمت الهى است که اگر انسان بتواند همه‌ى عمر را براى این شکر کند، باز هم نمیتواند از اداى شکر الهى بربیاید. و همچنین از یکایک مردم باید تشکر کنیم؛ حقیقتاً کار بزرگى انجام دادند، بوقت و بجا. درست در همان وقتى که دشمنان این ملت، دشمنان استقلال این ملت، دشمنان عزت این ملت انتظار داشتند که مردم به نداى انقلاب و نداى جمهورى اسلامى پاسخ ندهند، و جدائى بین مردم و نظام اسلامى و اسلام را مشاهده کنند، مردم با حضور خودشان دشمن را ناکام کردند، دشمن را مأیوس کردند. البته در تبلیغات، دشمنان سعى میکنند به رو نیاورند، اما میفهمند. این چیزى را که شما دیروز دیدید در صحنه‌هاى عظیمى که مردم آفریدند، آنها هم مى‌بینند، میفهمند و تحلیل میکنند؛ لذا به نتیجه میرسند که نمیشود با این ملت مواجه شد.
از خداوند متعال میخواهیم که توفیقات خود را، برکات خود را، رحمت خود را، تفضل خود را، عافیت خود را روزبه‌روز بیشتر بر این مردم نازل کند.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


1 + 2 =