گزارش تصویری تشییع باشکوه شهید مدافع حرم شهید حبیب الله قنبری در بهشهر


تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهرتشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

تشییع باشکوه با شهید قنبری مدافع حرم بهشهر

منبع تصاویر : بهشهر نیوز

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


8 + 2 =