یاد حاج آقا جباری در وصیت نامه شهدای بهشهر


نماز بر پیکر شهیدان

۱٫ شهید علی عقیلی                 تاریخ شهادت:        ۳۰-۹-۱۳۶۵

به قول امام جمعه ،تقوا را پیشه کنید و نگذارید که شیطان در میان شما  نفاق و تفرقه بیندازد و شما را از مذهب و دین و قر آن دور کند و دشمن بر شما غالب شود  و ناموس و حیثیت شما را لکه دار کند.

وصیت میکنم که نماز مرا آقای سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۲٫ شهید سید سعید ابراهیمی  فرزند: سید علی اصغر                تاریخ شهادت:        ۱۷-۱۰-۱۳۶۶

نمازم  را امام جمعه ی  محترم بهشهر سید صابر جباری  بخواند.

***********************************

   ۳٫ شهید علی رضا احمد پور      فرزند:   عبدالله                تاریخ شهادت:         ۳۰-۱-۱۳۶۶

بر جنازه  ام امام جمعه ی  شهرمان نماز بگذارد.

***********************************

۴٫ شهید علی اکبر احمد پور     فرزند:    عبدالله                  تاریخ شهادت:          ۲-۲-۱۳۶۱

نماز  مرا حاج آقا جباری امام محترم شهرستان بهشهر بخواند و سخنرانی مراسم سومم را حاج آقا  جباری و سخنران چهلم اگر حاج آقا جباری وقت داشتند خودشان سخنرانی بفرمایند و اگر نداشتند  هرکس راخودشان صلاحیت دیدند ،  دعوت کنند.

***********************************

۵٫ شهید امیر علی اسحاقی گرجی     فرزند:   ابراهیم                       تاریخ وصیت نامه:     ۱۸-۱۲-۱۳۶۴

نماز  و سخنرانی مرا روحانی خستگی ناپذیر و متعهد به اسلام و حزب الله واقعی ،نور چشم رزمندگان  حضرت حجت الاسلام حاجی سید صابر جباری امام جمعه ی محترم شهرستان بهشهربخواند و سلام  مرا به او برسانید و به مردم بگوید وصیت شهدا حمایت از جباری.

***********************************

۶٫ شهید محمد اسماعیل اجاقی    فرزند:   علیجان                تاریخ شهادت:       ۱۷-۲-۱۳۶۶

نماز تشییع  جنازم را امام جمعه ی عزیزمان سید صابر جباری بخواند.

***********************************   

 ۷٫ شهید محمد حسن آخوندی     فرزند:   علی                  تاریخ شهادت:         ۴-۴-۱۳۶۶

     امت شهید پرور بهشهر ، دنباله رو خط امام باشید  ، سنگر نماز جمعه ی  را خالی نکنید و پرچم دار  این غافله یعنی امام جمعه ی  را دوست داشته  باشید که به درد آوردن قلب این سید بزرگوار به درد آوردن قلب پیامبر بزرگوار اسلام  دفن  است.

***********************************

۸٫ شهید محمد علی احمدی    فرزند:    داوود                   تاریخ وصیت نامه:     ۲۴-۹-۱۳۶۵    

  نمازم را امام جمعه ی بخواند.

***********************************

۹٫ شهید عل اکبر اسحاقیان    فرزند:  غلامعلی                   تاریخ وصیت نامه:     ۱۵-۶-۱۳۶۵

نماز  و سخنرانی را امام جمعه ی  بخواند.

***********************************

۱۰٫ شهید صفرعلی  اسدی رستمی  فرزند: ابوالقاسم               تاریخ وصیت نامه:     ۱۳۶۰           

نماز  مرا امام جمعه ی بهشهر بخواند.

***********************************

۱۱٫ شهید علی اصغر علمدار محله  فرزند: محمد علی                تاریخ وصیت نامه:     ۱۴-۹-۱۳۶۰

   سلام بر آیت الله سید صابر جباری امام جمعه ی بهشهر.

***********************************

۱۲٫ شهید ابراهیم افتخاری    فرزند:   بابا                      تاریخ وصیت نامه:     ۱۶-۳-۱۳۶۳

   نماز و سخنرانی مرا حجت الاسلام والمسلمین حاج  آقا سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۳٫ شهید حیدر اکبری    فرزند:   علی بابا                    تاریخ وصیت نامه:     ۱۰-۱۱-۱۳۶۴

   نماز میت جسد مرا امام جمعه ی  محبوب حجت الاسلام حاج آقا جباری برگزار نمایند و  بخوانند.

***********************************

۱۴٫ شهید یوسفعلی الیاسی   فرزند:  نورعلی               تاریخ وصیت نامه:     ۲۹-۵-۱۳۶۲

   نمازم را امام جمعه ی  محترم بهشهر حجت  الاسلام   جباری بخوانند.

**********************************

 ۱۵٫ شهید عبدالرضا آهنی    فرزند:    احمد                    تاریخ وصیت نامه:      ۱۳-۱۲-۱۳۶۴

   نمازم را حاج سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر بخواند.

***********************************

۱۶٫ شهید صادق بابایی     فرزند: علی نقی               تاریخ وصیت نامه:     ۱۱-۸-۱۳۶۵

   از برادر آقای سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر می خواهم که در روز تشییع  جنازه ام سخنرانی کند.

***********************************

۱۷٫ شهید بابک آبشار     فرزند:   محمد                      تاریخ شهادت:           ۱۰-۴-۱۳۶۵

   در تشییع جنازه ام نماز و سخنرانی توسط مرد مبارز  و پیرو خط امام یعنی آقای جباری صورت بگیرد.

***********************************

۱۸٫ شهید عباس علی باطبی  فرزند:  علی  اکبر               تاریخ وصیت نامه:         ۱۳-۶-۱۳۶۵

   سلام مرا به حاج آقا جباری برسانید . اگر شهید  شدم وصیت نامه ی بنده دست حاج آقا جباری می باشد . البته پست کردم نمی دانم دستش رسید  یا نه ، اگر نرسید محل دفن امام زاده علی اصغر کنار حمید.

   سخنرانی و نماز حاج آقا جباری.

***********************************

   ۱۹٫ شهید علی رضا باطبی    فرزند:   علی اکبر         تاریخ وصیت نامه:           ۱۲ ظهر یکشنبه  ۳۰-۳-۱۳۶۱ 

   نمازم را امام جمعه ی  محترم بهشهر حجت الاسلام سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۲۰٫ شهید علی باقری خلیلی    فرزند:   محمد           تاریخ وصیت نامه:       ۶-۱۲-۱۳۶۲

  اگر به شهادت  رسیدم ، نمازو سخنرانی مرا سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۲۱٫ شهید سید جلال باقری   فرزند:   سید عیسی                    تاریخ شهادت:           ۱۳۶۶

  نماز مرا آقای جباری  بخواند.

***********************************

   ۲۲٫ شهید حسین علی بالویی    فرزند: اصغر               تاریخ وصیت نامه:       ۲۵-۵-۱۳۶۴

  نمازوسخنرانی مرا سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۲۳٫ شهید نعمت براری تروجن    فرزند:    قلی                        تاریخ شهادت:            ۱۹-۳-۱۳۶۵

امام جمعه  ی  محترم، حاج آقا جباری، من افتخار زیارت امام  نصیبم نشد، از شما می خواهم سلام مرا به امام برسانید و به جای من امام را ببوسید  .

نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۲۴٫ شهید حیدر براری    فرزند:   قلی             تاریخ وصیت نامه:         ۱۴-۱۲-۱۳۶۰

نماز  مرا امام جمعه ی  بهشهر بخواند.

***********************************

۲۵٫ شهید سید تبارک الله برهانی   فرزند:  محمد رضا           تاریخ وصیت نامه:        ۳-۱-۱۳۶۱

    وصیت می نمایم که  نمازم را برادرم آقا سید نصرا… برهانی بخواند و اگر ایشان نبودند جناب آقای  جباری امام جمعه ی  ی محبوب و محترم ما.

***********************************

۲۶٫ شهید سیدولی الله برهانی    فرزند: حبیب الله          تاریخ وصیت نامه:        ۱۴-۳-۱۳۶۰

   نماز مرا حتماً  باید امام جمعه ی  بهشهر آقای جباری  بخواند.

***********************************

۲۷٫ شهید سید حسین بنی کاظمی   فرزند: میرعبدالواحد               تاریخ وصیت نامه:       ۲۸-۴-۱۳۶۴

   از امام جمعه ی  محترم می خواهم بر پیکرم نماز بگزارند.

***********************************

۲۸٫ شهید حسین تقی زاده     فرزند:   مسلم                 تاریخ شهادت:            ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

   نماز مرا جناب  حجت الاسلام و المسلمین امام جمعه ی  محترم  شهرستان بهشهر حاج آقا جباری بخواند.

***********************************

۲۹٫ شهید عباس توکلی    فرزند:    قربان علی            تاریخ وصیت نامه:       ۱۵-۶-۱۳۶۲

    امیدوارم که سلام  مرا به امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر  حجت الاسلام جباری برسانید.

***********************************

۳۰٫ شهید رمضان جان پور    فرزند:    حسین                 تاریخ شهادت:           ۲۰-۱-۱۳۶۲

   در نماز های  جماعت و جمعه ی  شرکت کنید و امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر جناب حجت الاسلام جباری را  یار و  یاور باشید ونیز نماز مرا ایشان (آقای جباری ) بخواند. 

***********************************

۳۱٫ شهید عبدالرضا جباری    فرزند:   محمد رضا          تاریخ وصیت نامه:         ۱-۱۲-۱۳۶۳

   نماز مرا امام جمعه  ی  محبوب و محترم بهشهر حاج سید صابر جباری  بخواند و در مراسم تشییع جنازه ی من سخنرانی ایراد کند و در مراسم سومین روز  شهادتم مجدداً سخنرانی نماید.

***********************************

۳۲٫ شهید رجب جعفر نژاد    فرزند:  محمدقلی              تاریخ وصیت نامه:       ۲۲-۱۲-۱۳۶۶ 

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم شهرستان بهشهر حجت الاسلام سید  صابر جباری بخواند.

***********************************

    ۳۳٫ شهید ابوطالب جلالی     فرزند:   حسن                تاریخ وصیت نامه:       ۳۷-۱۰-۱۳۶۴ 

   نمازم را امام جمعه  ی محترم شهرستان بهشهر جناب سید صابر جباری به جای آورد.

***********************************

   ۳۴٫ شهید حمیدرضا حسن زاده گرجی     فرزند:  حمیدرضا                تاریخ شهادت:         ۳۰-۴-۱۳۶۲

     از امام جمعه ی  بهشهر می خواهم که در مراسم تشییع جنازه ی من کمی سخنرانی بکند.

***********************************

۳۵٫ شهید سید قربان حسینی تازه آبادی     فرزند:   سید رضا                    تاریخ شهادت:           ۶-۵-۱۳۶۱

   همسرم، من که از  لحاظ مادی سرمایه ای ندارم تا در باره آن وصیت نمایم،فقط آن مقدار وجه نقد اندکی  است که در دفترچه دارم  که آن را هم اگر  بدان نیاز شدید داری ، خودت مصرف نما، در غیر این صورت به حساب ۴۴۴ امام جمعه ی   بهشهر واریز نمایید تا در راه بازسازی  مناطق جنگی مصرف نمایند.

***********************************

۳۶٫ شهید سید محمد حسینی کوهستانی    فرزند:   سید رضا                    تاریخ شهادت:           ۱-۱۲-۱۳۶۴

   نمازم را جناب  آقای سید صابر جباری بخواند و اگر برایش امکان دارد در هفتم یا چهلم من سخنرانی  کند.

***********************************

۳۷٫ شهید سید عباس   حسینی   فرزند: سید جلال                    تاریخ وصیت نامه:         ۱۳-۶-۱۳۶۵

   امام جمعه ی  محترم نمازم را بخواند.

***********************************

۳۸٫ شهید احمدعلی حیدرپور اشرفی  فرزند: شعبان علی       تاریخ وصیت نامه:        ۲۳-۱۰-۱۳۶۴ساعت۵:۱۰

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم بخواند و سخنرانی هم او بکند.

***********************************

۳۹٫ شهید محمد تقی حیدری رستمی    فرزند:  مصیبت                  تاریخ شهادت:         ۱۱-۱۱-۱۳۶۵

    نمازم را خطیب و  سخنور توانا ، نماینده ی امام ، یار و یاور حزب ا… ، امام جمعه ی  مخلص و محبوب و محترم شهرستان بهشهر حضرت حجت  الاسلام سید صابر جباری اقامه نماید .

***********************************

 ۴۰٫ شهید علیرضا حیدری    فرزند:حسین  علی                   تاریخ وصیت نامه:         ۵-۱۱-۱۳۶۵ 

   نمازم را روحانی  فداکار ، یار امام ،سخنران  زبردست و توانا  ، امام جمعه ی  محترم و محبوب  شهرستان بهشهر حجت الاسلام جباری اقامه نماید.

***********************************

۴۱٫ شهید عباس خادمیان   فرزند: علی  اصغر                    تاریخ شهادت:         ۲۷-۷-۱۳۶۲

   اگر می شود نمازم  را امام جمعه ی  محترم بهشهر حجت الاسلام  سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۴۲٫ شهید محمدجواد خاکی    فرزند:  تقی                   تاریخ شهادت:        ۲۸-۱۲-۱۳۶۶

   از شما تقاضا  دارم نماز بر پیکرم را امام جمعه ی  محترم  بهشهر حاج سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۴۳٫ شهید میراصغر خالقی تروجنی    فرزند: میرعابد                    تاریخ وصیت نامه:        ۲۵-۶-۱۳۶۵

   اگر به درجه رفیع  شهادت نائل شدم نمازم را معلم اخلاق و راهنمای طریق حق ، نماینده ی امام بزرگوار  ،امام جمعه ی  محترم بهشهر ،حاج آقا سید  صابر جباری بخواند و از او تقاضا دارم هنگامی که خدمت امام مشرفشدن عوضم دستش  را ببوسند.

***********************************

۴۴٫ شهید علی اصغر خالقی مقدم    فرزند: ابوالحسن                   تاریخ شهادت:          ۴-۱-۱۳۶۱

   نمازبنده را حجت  الاسلام سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم  شهرستان بهشهر بخواند و این نظر خودم است.

***********************************

۴۵٫ شهید عباسعلی خلج    فرزند:  شعبانعلی                      تاریخ شهادت:          ۲۱-۹-۱۳۶۵

  نماز مرا حاج آقا جباری  امام جمعه ی  محترم بخواند.

***********************************

۴۶٫ شهید رحمت خلیل خلیلی     فرزند: مصطفی                      تاریخ وصیت نامه:        ۳-۱۰-۱۳۶۴

  نمازمرا امام جمعه  ی  محترم بهشهر حجت الاسلام سید صابر جباری  بخواند و سخنرانی نماید و چند کلمه از گفته های من مستضعفرزند:را برای مسلمین بیان  کند.

***********************************

۴۷٫ شهید علی خلیل خلیلی     فرزند:  علی                      تاریخ شهادت:           ۲۳-۱-۱۳۶۴

  دعا بجان امام و  مسئولین و بخصوص ائمه ی جماعات با لاخص امام جمعه ی  محبوب محترم بهشهر حجت  الاالسلام   سید صابر جباری را فراموش نکنید.

***********************************

۴۸٫ شهید محمدرضا خندان     فرزند: میرزا                      تاریخ شهادت:            ۴-۷-۱۳۶۳

   نمازم را حاج آقا  جباری بخواند.

***********************************

۴۹٫ شهید عبدالصاحب داوری      فرزند: محمد حسین                     تاریخ شهادت:            ۹-۱۱-۱۳۶۵

   برادرم ،سلام مرا  به امام جمعه ی  عزیز شهرمان نورچشم مان  حاج  آقا سید صابر جباری برسان.

   در ضمن نماز مرا  حاج آقا جباری خوانده و اگر امکان دارد در یکی از مراسم من صحبت کنند.

***********************************

 ۵۰٫ شهید رسول درودی    فرزند:  عزیز الله                       تاریخ شهادت:           ۲۲-۱۱-۱۳۶۴

  در تشییع جنازه ام امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهرسید مظلوم بزرگوار حضرت حجت   الاسلام والمسلمین حاج سید صابر جباری  سخنرانی ایراد و نمازم را بخواند و در مجلس سوم و هفتم و اربعین و سالگرد برادر  حجازی و حاج آقا نور مفیدی نماینده حضرت امام و حاج آقا روحانی نماینده حضرت امام و  حاج آقا سلیمانی امام جمعه – ی  بابلسر و خود  حاج آقا جباری سخنرانی و شرکت نمایند.

***********************************

۵۱٫  شهید مهران  درویشی متولی       فرزند:  اکبر     تاریخ وصیت نامه:     ۲۵-۲۲-۱۳۶۵

   نماز را امام جمعه  ی  بهشهر بخواند.

*********************************** 

۵۲٫  شهید رامین دفتری         فرزند:  پرویز          تاریخ شهادت:         ۲۳-۱۲-۱۳۶۵

   می خواهم بر پیکر  من امام جمعه ی  محترم مان حاج آقا سید  صابر جباری نماز بخواند.

***********************************

۵۳٫  شهید غلام رضا دهقانی رستمی          فرزند: قربانعلی      تاریخ شهادت:        ۱۶-۸-۱۳۶۱

  نمازمرا آیت الله  جباری امام جمعه ی  بهشهر بخواند.

***********************************

۵۴٫  شهید عباس علی رامیان رستمی       فرزند:  عیسی       تاریخ شهادت:         ۲۵-۱۱-۱۳۶۴

   امام جمعه ی  محبوب را احترام بگذارید . قدر این شخصیت بزرگ  اسلامی را بدانید ما ایشان را در جبهه از دهان رزمندگان گوشه و کنار ایران شناختیم  .خلاصه قدر این نعمت را بدانید .

***********************************

۵۵٫  شهید حسین علی ربطی        فرزند:  عباس     تاریخ شهادت:         ۱۹-۱۸-۱۳۶۴

  نمازمرا حجت  الاسلام سید صابر جباری امام جمعه ی محترم شهرستان بهشهر اقامه نماید.

***********************************

۵۶٫  شهید اسحاق رحمانی خلیلی       فرزند:   حسن    تاریخ شهادت:        ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

  نمازمرا امام جمعه  ی محترم شهرستان بهشهر سید صابر جباری بخواند و یک سخنرانی در مجلس ایراد نماید.

***********************************

۵۷٫  شهید سید ناصر رستم کلایی       فرزند:  سید علی اصغر       تاریخ شهادت:       ۳-۱۲-۱۳۶۰

   اگر به خواست خدا  در این راه به شهادت رسیدم ، نمازم را برادر سید صابر جباری امام جمعه ی     انقلابی  بهشهر بخواند.

***********************************

۵۸٫  شهید غلامرضا رضایی      فرزند:  محمد علی       تاریخ شهادت:       ۲۵-۱-۱۳۶۵

   در خاتمه سخنرانی  و نماز بر پیکرم را جناب حجت الاسلام حاج سید صابر جباری امام جمعه    ی  محترم بخوانند.

***********************************

۵۹٫  شهید ابوالفضل رفیعی       فرزند:  صحبت الله     تاریخ شهادت:      ۹-۶-۱۳۶۶

   نماز مرا امام جمعه  ی  محترم حاج آقا جباری بخوانند.

***********************************

۶۰٫  شهید حجت الله رضیئی      فرزند:   صحبت الله     تاریخ وصیت نامه:    ۹-۱۲-۱۳۶۵

   نمازم را حاج آقا  سید صابر جباری می خوانند.

***********************************

۶۱٫ شهید غلام رضا زهره منش رستمی     فرزند:  محمد صادق     تاریخ شهادت:       ۱۰-۸-۱۳۶۵

   نماز مرا امام جمعه  ی  شهرستان بهشهر یعنی حجت الاسلام  والمسلمین سید صابر جباری امید حزب الله منطقه بخواند.

***********************************

۶۲٫ شهید سید یحیی ساداتی بالادهی      فرزند: سید محمود      تاریخ وصیت نامه:    ۲۱-۶-۱۳۶۵

  نماز مرا حجت  الاسلام والمسلمین حاج آقا سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم این سید بزرگوار مظلوم همسنگر شهید مظلوم هاشمی نژاد بخواند و سخنرانی ایراد نماید. 

***********************************

۶۳٫ شهید سید سجاد ساداتی        فرزند: سید احمد        تاریخ شهادت:      ۲۹-۹-۱۳۶۰

   نمازم را امام جمعه  ی  بهشهر بخواند.

***********************************

۶۴٫ شهید قربانعلی ساداتی       فرزند:  محمد حسین       تاریخ وصیت نامه:     ۶-۱۰-۱۳۶۵

  نمازم را امام جمعه  ی  محبوب امت حزب ا… بهشهر حجت الاسلام  حاج آقا سید صابر جباری اقامه فرماید . کمال تشکر را از ایشان دارم.

***********************************

۶۵٫ شهید صفرعلی سبحانی        فرزند:  حسن     تاریخ وصیت نامه:        ۲۵-۱۲-۱۳۶۱

   نمازم را حجت  الاسلام سید صابر جباری بخواند .

***********************************

۶۶٫ شهید حمید سراج     فرزند:   محمد قلی        تاریخ شهادت:   ۱۷-۵-۱۳۶۳

   حجت الاسلام  جباری بر من نماز گزارد.

***********************************

۶۷٫ شهید حسین سرمستی امامی       فرزند:  حبیب         تاریخ شهادت:        ۱-۵-۱۳۶۳

   نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بخواند.

***********************************

۶۸٫ شهید محمد رضا سلیمی      فرزند:  اصغر       تاریخ شهادت:        ۲۹-۷-۱۳۶۳

   سخنرانی و نماز  مرا حجت الاسلام جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۶۹٫ شهید سیاوش سهرابی        فرزند: اسماعیل        تاریخ وصیت نامه:       ۲۴-۱۰-۱۳۶۵

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم حجت الاسلام سید صابر جباری  بخوانند.

***********************************

۷۰٫ شهید ذبیح الله شفاهی         فرزند: عباس       تاریخ وصیت نامه:        ۱۲-۹-۱۳۶۵

   در خواندن نماز  مراسم من توسط حاجی آقا جباری امام جمعه ی   محترم شهرستان بهشهر به عمل آید.

***********************************

۷۱٫ شهید نورالله شکری امامی      فرزند: حمید         تاریخ وصیت نامه:        ۱۸-۱۱-۱۳۶۴

   نمازم را حجت  الاسلام جباری به جای آورد.

***********************************

۷۲٫ شهید رحمان صادقی     فرزند:   محمد حسین        تاریخ شهادت:         ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

   اگر لیاقت شهید  شدن را داشتم ، مرا آقای جباری در داخل قبر بگذارد و سخنرانی مراسم نماز را آقای  جباری بخواند.

***********************************

۷۳٫ شهید محمد حسین طاطیان       فرزند:  قربان علی       تاریخ وصیت نامه:     ۱۵-۱۰-۱۳۶۶

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم شهرستان بهشهر حاج سید صابر جباری  به جا آورده و در صورت امکان در روز سوم ایشان سخنرانی نمایند.

***********************************

۷۴٫ شهید محمدرضا عالمی         فرزند:  محمد           تاریخ شهادت:      ۲-۴-۱۳۶۶

   نمازم را امام جمعه  ی محترم بهشهر حاج آقا جباری بخواند.

***********************************

۷۵٫ شهید محمدرضا عامری  گرجی.      فرزند:  رمضان       تاریخ وصیت نامه:      ۴-۴-۱۳۶۵

   نمازم را نور چشم  حزب ا… و خار چشم منافقین ، امام جمعه ی محترم شهرستان حاج سید صابر جباری بجا  آورد.

***********************************

۷۶٫ شهید یوسف  عبداللهی     فرزند:  تقی      تاریخ وصیت نامه:         ۲۳-۱۱-۱۳۶۳

   نمازمرا امام جمعه  ی  محترم سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۷۷٫ شهید علی اکبر عسگری مایانی   فرزند:  عزیز         تاریخ وصیت نامه:       ۲۲-۶-۱۳۶۵

   از حاج آقا جباری  می خواهم که تا آنجایی که می تواند و برای تان مقدور می باشد ،نمازم را بخوانید.

***********************************

۷۸٫ شهید علیرضا عسگری     فرزند:  غلامحسین          تاریخ وصیت نامه:     ۱۳-۱۲-۱۳۶۴

   امام جمعه ی  محترم بهشهر حاجی آقا جباری نماز بخوانند و  سخنرانی نمایند.

***********************************

۷۹٫ شهید اصغر عموزاد      فرزند:  حسین                تاریخ شهادت:         ۲۱-۱۱-۱۳۶۴

   نمازمرا حجت  الاسلام والمسلمین سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۸۰٫ شهید اسماعیل عموزاد مهدیرجی فرزند:  حسین علی            تاریخ وصیت نامه:    ۱۱-۱۰-۱۳۶۵

   نمازم را سید  صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۸۱٫ شهید اصغر عموزاد مهدیرجی       فرزند:  علی          تاریخ وصیت نامه:      ۱۴-۴-۱۳۶۵ ساعت  ۵-۱۱ روز دوشنبه

      نمازمرا حاج آقا  سید صابر جباری بخواند و سخنرانی ایراد نمایند.

***********************************

۸۲٫ شهید علی اکبر عموزاد مهدیرجی       فرزند:  یدالله           تاریخ وصیت نامه:    ۲۶-۲-۱۳۶۴

   نمازمرا سید صابر  جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۸۳٫ شهید محمدرضا عموزادی مهدیرجی        فرزند:  علی       تاریخ شهادت:       ۲۰-۱۱-۱۳۶۴

  نمازم را حاج آقا  سید صابر جباری امام جمعه ی  محبوب شهرستان  بهشهر بخواند.

***********************************

۸۴٫ شهید اسماعیل غلامی شهری       فرزند:  رمضان      تاریخ وصیت نامه:    ۱۵-۱۲-۱۳۶۴

  نمازو سخنرانی مرا  حجت الاسلام سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم  شهرستان بهشهر بخواند.  

***********************************

۸۵٫ شهید عسگری غلامی شهری       فرزند:   محمد تقی       تاریخ وصیت نامه:       ۱۲-۱۲-۱۳۶۴

   سخنرانی مرا امام  جمعه ی  بخواند و نماز هم امام جمعه ی  بخواند.

***********************************

۸۶٫ شهید جواد غلامی قلعه    فرزند:   جعفر    تاریخ وصیت نامه:       ۱۲-۳-۱۳۶۳

   از امام جمعه ی محترم  بهشهر سید صابر جباری این بوی بهشتی می خواهم بر جنازه من نماز بخواند.

***********************************

۸۷٫ شهید محمد حسین غلامی ولویی     فرزند:  رضا     تاریخ وصیت نامه:       ۸-۸-۱۳۶۴

   مسئله ی دیگری که  لازم است این جا ذکر کنم ، راجع به نماز و سخنرانی بنده است ، البته لازم نیست نام  سخنران راذکر کنم ،  ولی برای این که مسئله  ای نماند جناب حجت  الاسلام والمسلمین سید  صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر را  جهت ادای نماز و سخنرانی در مراسم معرفی می نمایم .

***********************************

۸۸٫ شهید محمد حسین فلاحی       فرزند:  محمد حسن        تاریخ وصیت نامه:       ۷-۴-۱۳۶۴

   نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۸۹٫ شهید قاسم علی فخاریان       فرزند:   مسلم          تاریخ وصیت نامه:       ۸-۱-۱۳۶۲

   امام جمعه ی  آقای سید صابر جباری نماز را بخواند و بعد از  نماز صحبت بکند و در مورد مقام شهیدان برای مردم شهید پرور بهشهر توضیح دهد.

***********************************

۹۰٫ شهید حامد(فرهاد) فرحی      فرزند:    احمد          تاریخ شهادت:       ۲۸-۱۲-۱۳۶۲

   به همه ی شما  سفارش می کنم که نمازم را روحانی مبارز الگوی خط رهبر امام جمعه ی  و نماینده ی امام در شهرستان بهشهر حجت الاسلام  سید صابر جباری به جای آورد.

***********************************

۹۱٫ شهید محمد مهدی فرقانی     فرزند:  غلام حسین     تاریخ شهادت:       ۲۳-۱۰-۱۳۶۵

   اگر شهید شدم  مبلغ ۲۵۰۰ تومان نذر کردم به جّد امام خمینی  . باید آن مقدار را توسط امام جمعه ی محترم به  امام برسانید.

   برادر جان در  تشییع جنازه ام حاج آقا جباری عزیز سخنرانی بکند و نماز به جا آورد.

***********************************

  ۹۲٫ شهید عیسی فرهادی    فرزند:  اکبر             تاریخ وصیت نامه:        ۱۴-۲-۱۳۶۴

  نمازمرا امام جمعه  ی  شهرستان بهشهر حجت الاسلام سید صابر  جباری اقامه نماید و برای مردم صحبت بفرماید(مصیبت اهل بیت خصوصاً مصیبت فاطمه ی زهرا  علیها السلام خوانده شود).

***********************************

۹۳٫ شهید علی اصغر فلاح سورکی     فرزند:  علی اکبر   تاریخ وصیت نامه:     ۲۴-۱-۱۳۶۵

   خواهش می کنم که  سخنرانی و نماز مرا امام جمعه ی  محترم  بهشهر حجت الاسلام و المسلمین حاج سید صابر جباری برگزار نماید.

***********************************

۹۴٫ شهید حسین فلاح قلعه   فرزند:  رمضان        تاریخ وصیت نامه:      ۸-۵-۱۳۶۵

  نمازم را حاج آقا  جباری امام جمعه ی محترم شهرستان بهشهر اقامه نمایند.

   ***********************************

۹۵٫ شهید شبان علی فلاح     فرزند:  علی                تاریخ وصیت نامه:     ۴-۱-۱۳۶۷

  نمازم را امام جمعه  ی  محترم بهشهر حاج سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۹۶٫ شهید حسین فولادیان     فرزند:  عبدالله          تاریخ وصیت نامه:     ۱۱-۱۲-۱۳۶۳

   نمازمرا آقای سید  صابر جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند .

***********************************

۹۷٫ شهید رضا قاسمزادگان        فرزند:   محمد            تاریخ وصیت نامه:        ۲۳-۷-۱۳۶۱

   سخنی با نهادهای  انقلابی و امام جمعه ی  بهشهر : وحدت  را  در بین خودتان حفظ کنید که امت پشت سر  شماست.

***********************************

۹۸٫ شهید سید طاهر قاسمی تروجنی      فرزند:  سید نجیب      تاریخ وصیت نامه:   ۲۰-۴-۱۳۶۱

  نمازم را حاج آقا  سید صابر جباری بخوانند.

***********************************

۹۹٫ شهید اسماعیل قدیری سارویی     فرزند:  شعبانعلی      تاریخ وصیت نامه:     ۱۵-۱۰-۱۳۶۵

   در مراسم تشییع  جنازه ام امام جمعه ی  محترم شهر باشد تا  آخر مراسم بر سر بدنم او نماز بگزارد.

***********************************

۱۰۰٫ شهید قربان علی قلندری       فرزند:  علی           تاریخ شهادت:     ۲۶-۱۲-۱۳۶۶

     نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بخواند.

***********************************

۱۰۱٫شهید  محمد حسین  قلندری      فرزند:  مهدی          تاریخ شهادت:  ۲۶-۱۲-۱۳۶۶

     نمازم را حجت  الاسلام و المسلمین حاج آقا سید صابر جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۱۰۲٫شهید  حجت  الله قلیان رکاوندی      فرزند:  زین  العابدین      تاریخ وصیت نامه:  ۲۲-۱-۱۳۶۵

  نماز مرا امام جمعه  ی  محترم شهرستان بهشهر بخواند و در مراسم  سخنرانی نیز بکند.

***********************************

۱۰۳٫شهید  محمد حسن قندی کوهستانی     فرزند:  محمد  تقی   تاریخ شهادت:  ۶-۱۰-۱۳۶۵

  نماز مرا حجت  الاسلام آقا سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم  بخواند.

***********************************

۱۰۴٫شهید  حجت الله کشاورزیان       فرزند:  محمد اسماعیل    تاریخ شهادت:  ۲۱-۱۰-۷۲

   شما ای برادرانم  : در عین حال که رهبر و امام جمعه ی  را فراموش نمی کنید، مادر و خواهر خویش را هم  فراموش نکنید.

نماز و سخنرانی  مرا آقای سید صابر جباری بخواند.در مراسم سومم حاج آقا نور مفیدی امام جمعه ی  گرگان سخنرانی نماید، ولی باید آقای جباری در  مجلس شرکت داشته باشد.اگر امام جمعه  کار  واجب هم دارد باید مراسم را عقب بیندازید. مراسم هفتم هم که نور چشم این ملت آقای  جباری سخنرانی نمایند.

***********************************

۱۰۵٫شهید  عبدالناصر(عبدالله) کشاورزیان     فرزند:  محمد اسماعیل    تاریخ شهادت:  ۱۱-۳-۱۳۶۷

   اگر جسدم را  نیاوردند و مفقود شدم که الحمد الله رب العالمین به مقصود دلم رسیدم و اگر هم  جنازه ام را آورده اند ، نمازم را سید بزرگوار از سلاله ی  پاک رسول الله حضرت حجت الاسلام سید صابر جباری  حفظه ا… بخوانند.

***********************************

۱۰۶٫شهید  مهران کابلی       فرزند:   حاجی            تاریخ وصیت نامه:  ۸-۲-۱۳۶۶

  نماز مرا امام جمعه  ی  محترم بهشهرجناب حجت الاسلام سید صابر  جباری بخواند.

***********************************

۱۰۷٫شهید  زولف علی کرامتی رستمی       فرزند:   حمزه علی       تاریخ وصیت نامه:  ۱۸-۶-۱۳۶۰

   نماز اینجانب را  برادر جباری بجای آورد.

***********************************

۱۰۸٫شهید  علی اکبر کرمی گرجی       فرزند:   کرم       تاریخ وصیت نامه:  ۲۲-۱۱-۱۳۶۳

  نماز را حجت  الاسلام و المسلمین سید صابر جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۱۰۹٫شهید  گل علی کریمی       فرزند:  صفر      تاریخ شهادت:   ۶-۷-۱۳۶۳

   نماز مرا امام جمعه  ی   محترم شهرستان بهشهر بخواند .

***********************************

   امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر ، من خیلی آرزو داشتم بروم  پیش امام عزیز تا دست مبارکش را ببوسم از شما می خواهم که اگر به خدمت امام  بزرگوار رفتید دستش را به جای من ببوسید.

***********************************

۱۱۰٫شهید  حمید رضا گودرزی     فرزند:  رضی        تاریخ شهادت:  ۴-۱۰-۱۳۶۵

   نمازم را آقای  جباری بخوانند.

***********************************

۱۱۱٫شهید  سید ابراهیم لطیفی رستمی     فرزند:  میرابوطالب   تاریخ شهادت:   ۴-۳-۱۳۶۷

  نمازم را استاد و  مرادم حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید صابر جباری که به حق صابر است ، بخواند و  با بیانات گرم و شیوایش روحم را شاد و تشیع کنندگان محترم را مستفیض نمایند. و  باید بگویم ما بچه های بهشتی شهر جداً مرهون او هستیم و واقعاً نعمتی است برای  منطقه ی ما ؛ چه در شیوایی و نفوذ کلام و چه در قدرت بیان و چه در صبر و استقامت و  پایمردی و سازش ناپذیری و چه در محبت به حزب الله و چه در عنایات خاصش به  بازماندگان شهدا. قدراین بزرگوار را بدانید و به او بگویید اگر کوفیان تو را تنها  گذاشتند و اگر ناکثین پیمان شکستند و اگر جَمَل سواران پشت سر عایشه های عصر به  جنگ آمدند ، تو را همین بس که تربیت شدگان تو جبهه ها را پر کرده اندو یا در گلزار  شهدا در جوار حق آرمیده و نام شان در دفتر ابا عبدالله (ع) ثبت گردیده است .

***********************************

۱۱۲٫شهید  سید محمود لطیفی   فرزند: سید جمال       تاریخ وصیت نامه:   ۴-۱۲-۱۳۶۵

   نمازم را حاج آقا  جباری به جا آورد و سخنران روز هفتم من حاجی آقای جباری باشد ، چون از صحبت هایش  خوشم می آید.

***********************************

۱۱۳٫شهید  رمضان علی مبارکی      فرزند:   محمود      تاریخ شهادت:  ۵-۱۱-۱۳۶۵

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم شهر بخواند.

***********************************

۱۱۴٫شهید  خیرالله مجیدی تروجنی        فرزند:   علی اصغر     تاریخ شهادت:  ۴-۴-۱۳۶۳

   وصیت شهیدان  حمایت از جباری.

***********************************

۱۱۵٫شهید  محسن محسنی رکاوندی      فرزند:  محمد اسماعیل    تاریخ شهادت:  ۱۶-۶-۱۳۶۲

  حجت الاسلام جباری  امام جمعه ی محترم بهشهر مرا دفن کند و نماز هم بخواند.

***********************************

۱۱۶٫شهید  محمد رضا محمد زاده       فرزند:   مرتضی      تاریخ شهادت:  ۱۹-۱۰-۱۳۶۵

   نماز و سخنرانی  بر پیکرم را آقای سید صابر جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۱۱۷٫شهید  اسحق محمد نژاد       فرزند:    حسینعلی        تاریخ شهادت:  ۱-۸-۷۲

   آیت الله جباری  برایم نماز بخواند.

***********************************

۱۱۸٫شهید  رحیم محمدی       فرزند:    جانعلی          تاریخ شهادت:  ۲۴-۱۱-۱۳۶۴

   امام و امام جمعه  ی  و تمام شخصیت های دولتی و اسلامی را  احترام بگذارید.قدر امام جمعه ی  را  بدانید.

***********************************

۱۱۹٫شهید  محمد حسن محمودی ریحان آبادی     فرزند: مختار     تاریخ وصیت نامه:     ۲۹-۱۲-۱۳۶۶

  به حجت الاسلام  سید صابر جباری امام جمعه ی محترم ، سخنرانی مجالس مرا محول کنید.

***********************************

۱۲۰٫شهید  یوس    فرزند: مسکین بالادهی(امین)      فرزند:   رمضان      تاریخ وصیت نامه:    ۲۰-۶-۱۳۶۰

   چون علاقه وافری  به حاج آقا سید صابر جباری امام جمعه ی محبوب و محترم بهشهر و نماینده امام دارم  نماز و سخنرانی را ایشان بجا آورد.

***********************************

۱۲۱٫شهید  محمد تقی مسلمی گرجی       فرزند:    فغانعلی      تاریخ وصیت نامه:    ۱۵-۴-۱۳۶۴

   از امام جمعه ی محبوب  انتظار دارم با سخنان شان و نمازش مرا تا زادگاهم آسیا به سر بدرقه نموده که مبادا  یک دسته منافقین پرچم علم کنند.

***********************************

۱۲۲٫شهید  سید حسین (اسماعیل) مشکاتی تروجنی      فرزند:    سید حسن    تاریخ شهادت:  ۶-۱-۱۳۶۱

   نماز مرا پدر  عزیزم روحانی بزرگ آقای سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۲۳٫شهید  عباس علی مظلومی پایبندی       فرزند:  رمضان علی     تاریخ وصیت نامه:  ۱۸-۱۲-۱۳۶۴

   موضوع گزاردن  نماز و انجام مراسم تدفین و غیره است  .  واضح است که بنده فردی را لایق می دانم که نزدیک  تر نسبت به امام عزیزم و ایده و خط مقدسش باشد و آن کس در منطقه فردی جز حضرت سید  الاعلام و حجت الاسلام امام جمعه ی محترم نیست، و شایسته است که با مشورت و نظر او  و پدر ارجمندم و خانواده ی گرامی تشریفات انجام گیرد.

***********************************

۱۲۴٫شهید  عبدالرضا معلمی گرجی       فرزند:     ابوالقاسم     تاریخ شهادت:  ۱۳-۴-۱۳۶۵

   سخنرانی مرا جناب  آقای حاج سید آقا سید صابر جباری امام جمعه ی   محبوب رزمندگان بخواند .

***********************************

۱۲۵٫شهید  محمد مهدی مقیمی فر       فرزند:    حسن      تاریخ شهادت:  ۱۱-۱۲-۱۳۶۴

   پدر جان اگر می خواهید  برای من خرج بدهید ، بهتر است آن پول را به حساب شماره ی ۴۴۴ امام جمعه ی  محترم واریز کنید . لااقل یک مقدار مصالح  ساختمانی می شود برای آنانی که بی خانمان می باشند و بر جنازه ا م حضرت  حجت الاسلام و المسلمین امام جمعه ی محترم آقای  سید صابر جباری نماز بخواند.

***********************************

۱۲۶٫شهید  احمد ملائی کوایی       فرزند: شعبان علی        تاریخ شهادت:  ۵-۱۲-۱۳۶۲

   خوشابه حال شما  مردم بهشهر که در این سنگر مهم از امام جمعه ی  ای شجاع و دلسوز برای اسلام و متعهد به اسلام  منادی وحدت برخوردار هستید که این خود نعمتی می باشد.

***********************************

۱۲۷٫شهید  سید ابراهیم منتظری       فرزند:   تقی      تاریخ شهادت:  ۹-۲-۱۳۶۵

   انجام نماز و  سخنرانی توسط امام جمعه ی محترم بهشهرو حومه و رئیس ستاد کمک های مردمی مازندران.

***********************************

۱۲۸٫شهید  سید علی منتظری     فرزند:  سید علی اکبر     تاریخ وصیت نامه:   ۴-۱۱-۱۳۶۴

  نمازم را امام جمعه  ی محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۱۲۹٫شهید  حسن منصوریان     فرزند:     قدیر             تاریخ شهادت:   ۱۹-۱۲-۱۳۶۴

   از امام و  نماینده ی او اطاعت کامل کنید ;  خصوصاً از  حاج آقا سید صابر جباری مواظبت کنید و نگذارید او تنها بماند.

  نمازرا جناب حجت  الاسلام حاج آقا سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۳۰٫شهید  عباس مهدوی یخکشی      فرزند:    علی  جان      تاریخ وصیت نامه:   رمضان ۱۳۶۳

   برپیکرم امام جمعه  ی محترم و محبوب نماز بخوانند و همچنین در محور فضیلت شهادت سخنرانی بفرمایند.

***********************************

۱۳۱٫شهید  علی اصغر مهردادی     فرزند:    احمد           تاریخ شهادت:  ۱۳-۳-۱۳۶۶

  نماز مرا امام جمعه  ی محترم بهشهر حاج آقا جباری بخواند و در نبود ایشان هرچه که خانواده ام قبول  کردند، اجرا شود.

***********************************

۱۳۲٫شهید  حسینعلی مهرزادی      فرزند:    کریم        تاریخ وصیت نامه:  ۱۶-۱۲-۱۳۶۴

   نمازم را امام جمعه  ی محترم بخواند.

***********************************

۱۳۳٫شهید  سید احمد موسوی پور      فرزند:   سید  طاهر     تاریخ شهادت:  ۱-۴-۱۳۶۵

  ازامام جمعه ی محترم  سید صابر جباری می خواهم که نماز را برایم بخواند.

***********************************

۱۳۴٫شهید  سید عسگری موسوی تروجنی     فرزند:   سید آقا      تاریخ وصیت نامه:   ۱۶-۱-۱۳۶۱

   نمازم را امام جمعه  بخواند.

***********************************

۱۳۵٫شهید  سید محمد موسوی تروجنی     فرزند:    سید رمضان    تاریخ شهادت:  ۲۸-۲-۱۳۶۸

  نمازم را حجت  الاسلام آقای جباری بخواند.

***********************************

۱۳۶٫شهید  رضا میثمی     فرزند:  محمد       تاریخ وصیت نامه:  ۶-۱-۱۳۶۵

  بر روی جنازه ام  حجت الاسلام و المسلمین سید مظلوم شهر حاج سید صابر جباری امام جمعه ی محترم نماز  بخواند و سخنرانی کند و در مراسم هفتم اگر برای حاجی آقای جباری وقت است سخنرانی  نمایند.

***********************************

۱۳۷٫شهید  محمد ابراهیم نادری رستمی     فرزند:    اصغر    تاریخ شهادت:  ۲-۱-۱۳۶۱

   نمازمرا آقای  جباری بخواند.

***********************************

۱۳۸٫شهید  مهدی(محمد مهدی) نسیمی      فرزند:    نعمت  الله       تاریخ وصیت نامه:  ۱۸-۳-۱۳۶۴

  نماز مرا حجت  الاسلام سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۳۹٫شهید  علی اکبر نصیری خلیلی     فرزند:    ابوالقاسم     تاریخ شهادت:  ۱۱ -۲-۱۳۶۵

   در ضمن نمازو  سخنرانی را حجت الاسلام سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۴۰٫شهید  محمدجان هادیان     فرزند:  علی جان       تاریخ شهادت: ۱-۸-۱۳۶۵

  نماز مرا حجت  الاسلام جباری بخواند و سخنرانی مرا حجت الاسلام جباری  کند.

***********************************

۱۴۱٫شهید  سیدمحمد هاشمی رکاوندی     فرزند:   سید علی   تاریخ شهادت: ۴-۴-۱۳۶۷

  نمازم را حضرت حجت  الاسلام سید صابر جباری امام جمعه ی محترم و محبوب بهشهر بخواند.

***********************************

۱۴۲٫شهید  علی(علی بابا) ولایتی تروجنی      فرزند:   حسین  علی    تاریخ شهادت:  ۱-۸-۱۳۶۲

   اگر شهید شدم ، نمازم  را امام جمعه ی بهشهر آقای جباری بخواند.

***********************************

۱۴۳٫ شهید  فرشید(محمد رضا) یخکشی     فرزند:   غلام رضا     تاریخ شهادت:  ۲-۳-۱۳۶۵

  نمازم را امام جمعه  ی محترم بهشهر حجت الاسلام سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۴۴٫شهید  محمد رضا(محمد) یخکشی     فرزند:   عمران      تاریخ وصیت نامه:  ۱۶- ۶-۱۳۶۵

  نماز مرا آقای سید  صابر جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند.

***********************************

۱۴۵٫شهید  غلام رضا یزدانی عبدی     فرزند:   محمد  ابراهیم     تاریخ شهادت:  ۶-۱۱-۱۳۶۵

  از جناب حجت  الاسلام حاج آقا سید صابر جباری می خواهم که نماز و سخنرانی ام را ایشان برگزار  نمایند.

   ***********************************

۱۴۶٫شهید  الیاس یوسفی وله مزریی     فرزند:  رضا      تاریخ وصیت نامه:   ۱۵-۴-۱۳۶۶

  نمازم را حجت  الاسلام و المسلمین حاج سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۴۷٫شهید  محمد باقر یوسفی     فرزند:    اسحق   تاریخ شهادت:  ۹-۲-۱۳۶۵

   نماز مرا حاج آقا  سید صابر جباری بخواند.

   در هفتم هم آقای  سید صابر جباری سخنرانی ایراد کنند.

***********************************

۱۴۸٫شهید  محمد حسین طاطیان     فرزند:  قربان علی     تاریخ شهادت:  ۲۵-۳-۱۳۶۲

   مادر جان ، نماز  مرا حتماً امام جمعه ی محترم شهرستان بهشهر حاج سید صابر جباری بخواند و سخنرانی  نماید و در روز سوم هم برادر جباری سخنرانی نماید.

   خدایا  ،پروردگارا،سید مظلوم ما جباری عزیز ما ،امام جمعه ی محترم ما را محافظت بفرما.

   در خاتمه از تمام  کسانی که عامل اختلاف هستند ،در خواست می کنم که اختلاف سلیقه ها را کنار  بگذارند و با امام جمعه ی عزیز در همه ی کارها   مشورت نمایند.

***********************************

۱۴۹٫شهید  حسین فلسفی بادکوبه ای     فرزند:    احمد    تاریخ شهادت:  ۱۰-۲-۱۳۶۵

   من ضمن احترا م  خالصانه به روحانیت متعهد منطقه و بنیاد شهید و دیگر نهاد های انقلابی،  درس شهامت ، شجاعت ، شهادت و تقوی پیشه گرفتن را  از بدو تولد از والدینم و پس از شناختن خود از رهبر کبیر انقلاب امام امت و رهرو  خط ایشان حجت الاسلام جباری امام جمعه ی محترم بهشهر فرا گرفتم .

***********************************

۱۵۰٫شهید  رمضان علی موسی زاده حلیم     فرزند:  محمد ابراهیم      تاریخ شهادت:  ۱۳۶۵

   مجلس سوم تقریباً  مختصر در مسجد جوادیه محل انجام گیرد و سخنرانی توسط امام جمعه ی  صورت پذیرد.

   ضمناً در روز  تشییع جنازه ام امام جمعه ی محترم ،این بازوی توانای ولایت فقیه سید صابر جباری  سخنرانی کند و نماز به جای آورد.

   ***********************************

۱۵۱٫شهید  رجب ابطالی      فرزند: محمد          تاریخ شهادت:     ۴-۱۰-۱۳۶۵

   نماز مرا حاج آقا  سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۵۲٫شهید  حسن احمدی      فرزند:    رمضانعلی         تاریخ وصیت نامه:    ۳-۱۰-۱۳۶۵

   نماز مرا آقای  سید صابر جباری امام جمعه ی محترم حزب الله بهشهر بخواند. سفارش ۹۹% شهیدان را عمل  کنید. آن این است : حمایت سید صابر جباری حمایت از امام عزیزمان است، حمایت از  اسلام است.

   اگر برادر محسن  رضایی سردار شهید اسلام وقت دارد در تششیع جنازه من سخنرانی نماید اگر وقت ایشان  کم است،  آقا سید صابر جباری سخنرانی  نمایند.

***********************************

۱۵۳٫شهید  حبیب الله(خدایار) امینی     فرزند:    اسماعیل       تاریخ شهادت:  ۵-۱۲-۱۳۶۲

   نماز بر پیکرم را  فقط سید صابر جباری بخواند .

***********************************

۱۵۴٫شهید  حسن جعفری     فرزند:   محمد          تاریخ شهادت:   ۲۶-۷-۱۳۶۴

   نماز مرا،  نور چشم من جباری دلاور پیرو خط رهبر بخواند و  وصی من او است .

   ***********************************

۱۵۵٫شهید  سید حمید(ابراهیم) حسینی     فرزند:  سید عباس   تاریخ شهادت:  ۵-۹-۱۳۶۳

   برای برادر عزیزم  سید جلیل و خواهرها و داماد هایم سلام می رسانم. خصوصا برای امام جمعه ی عزیزم حاج  سید صابر جباری.

***********************************

۱۵۶٫شهید  رجب علی رضائی     فرزند:     محمد علی     تاریخ وصیت نامه:  ۱-۱۰-۱۳۶۵

   در خاتمه نماز بر  پیکرم راحجت الاسلام و المسلمین سید صابر جباری بخواند.

***********************************

۱۵۷٫شهید  علی اصغر زاهدی     فرزند:     نصرالله    تاریخ وصیت نامه :  ۲۵-۲-۱۳۶۵

   پس از شهادتم حجت  الاسلام جباری نماز مرا بخواند.

***********************************

۱۵۸٫شهید  مسعود سازگار      فرزند:    محمد  تقی      تاریخ شهادت:  ۲۰-۱۰-۱۳۶۵

   در صورت امکان  مرا روز جمعه ی  پس از نماز جمعه ی  همچون برادرم تشیع کنید تا  همه بدانند ما هم،  سنگر نشین نماز جمعه  بودیم و از رهنمود های حجت الاسلام جباری امام جمعه  ی  محترم بهره مند بودیم. خداوند همه  روحانیون مخلص بخصوص ایشان را حفظ کند.

   نمازم و سخنرانی  امام جمعه ی  حاج سید صابر جباری .

       فرزندم علی را در  حین سخنرانی حجت الاسلام جباری به ایشان داده تا همه گواه باشند که فرزندم نیز  بزرگ خواهد شد و در حفظ و کیان اسلام و احیای دین حق و مسیر امام حسین(ع) خون می دهد.

***********************************

۱۵۹٫شهید  قربان علی سمیعی فرد     فرزند:    موسی       تاریخ وصیت نامه:   ۲-۱۰-۱۳۶۵

      سفارش میکنم که  حتماً نماز بر پیکرم را امام جمعه ی  مظلوم  شهرمان حجت الاسلام آقای سید صابر جباری بخواند و سخنرانی ام را او بنماید.

***********************************

۱۶۰٫شهید  علی اوسط غلامی رباطی     فرزند:    درویش      تاریخ شهادت:   ۴-۴-۱۳۶۷

   نمازم را امام جمعه ی  محترم و محبوب و نور چشم امت حزب الله و خطیب  توانای جمعه ی  جناب آقای حاج سید صابر  جباری اقامه فرمایند،و سخنرانی هم به دست خودشان است. اگر توانستند خودشان و اگر  نشد با تائید ایشان یک نفر را برای سخنرانی بفرستند. در خاتمه برای آن بزرگوار  سلامتی و خوشبختی و برای برادران حزب الله آرزو می کنم. که از بیانات شیوای آن حضرت  به فیض برسند و امیدوارم این مرد را بهتر بشناسند.

***********************************

۱۶۱٫شهید  محمد مهدی قاجار کوهستانی     فرزند:  مصیب     تاریخ وصیت نامه:  ۲۲-۱۲-۱۳۶۴

   نمازم را امام جمعه  ی  محترم حاج سید صابر جباری بخواند و اگر  امکان دارد در مجلس هفتم یا سوم سخنرانی بکند.

***********************************

۱۶۲٫شهید  باقرعلی کاردگر     فرزند:     محمد قلی       تاریخ وصیت نامه:   ۲۴-۱۲-۱۳۶۴

   نماز بر جنازه ام  را جباری بخواند.

   نمازم را سید  مظلوم و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید صابر جباری بخواند و  سخنرانی نمایند و شب سوم را هم حاج آقا مظلوم جباری سخنرانی کند.

***********************************

۱۶۳٫شهید  ابوالقاسم محمدیان زباطی     فرزند:    محمد       تاریخ شهادت:  ۲۹-۹-۱۳۶۰

   از امام جمعه ی  عزیز حتماً می خواهم که سلام مرا به رهبر عزیز  برساند.

***********************************

۱۶۴٫شهید  محمدعلی ملک زاده     فرزند:    سبزعلی      تاریخ وصیت نامه:  ۱۵-۱۱-۱۳۶۱

   نماز را حجت  الاسلام سید صابر جباری امام جمعه ی  محبوب  و محترم بهشهر بخواند .

***********************************

۱۶۵٫شهید  ولی الله ولایتی     فرزند:   حسین علی       تاریخ وصیت نامه:  ۹-۴-۱۳۶۱

       نماز مرا و سخنرانی مرا برادر سید  صابر جباری به جای آورند.

***********************************