یاد حاج آقا جباری در وصیت نامه شهدای گلوگاه


نماز بر پیکر شهدا

۱٫  شهیدعلی اکبر   احسانی  فرزند:   اصغر      تاریخ شهادت: ۴-۱۰-۱۳۶۵  

نماز بنده را امام جمعه ی محترم شهرستان  بهشهر جحت الاسلام والمسلمین حاج آقا جباری بخواند و سخنرانی هم بنماید و پیکرم را  در کنار دیگر شهدای محله در امام زاده هاشم دفن نمائید .

 ***********************************

۲٫  شهیدعلی محمد   اسدی تیرتاشی  فرزند:   محمدعلی     تاریخ شهادت:  ۳ -۲-۱۳۶۶  

ضمن سخنرانی و نماز مرا امام جمعه ی  محترم حاج سید صابر جباری به جا آورید .

***********************************

۳٫  شهیدرمضان علی   اسلامی ولدمورولی    فرزند:   حسین علی        تاریخ شهادت: ۲۲-۱۱-۱۳۶۵  

بر پیکرم نماز توسط حجت الاسلام سید صابر  جباری قرائت شود و در همان روز سخنرانی کند .

***********************************

۴٫ شهید ابراهیم افتخاری     فرزند:   بابا       تاریخ شهادت:  ۱۶-۳-۱۳۶۳  

نماز و سخنرانی مرا حجت الاسلام و  المسلمین حاج آقا سید صابر جباری بخواند

***********************************

۵٫  شهیدیوسفعلی الیاسی       فرزند:   نورعلی             تاریخ شهادت:  ۲۹-۵-۱۳۶۲  

در ضمن نمازم را امام جمعه ی محترم بهشهر  حجت الاسلام جباری بخواند و در نبود ایشان حجت الاسلام عموزاد بخوانند .

***********************************

۶٫  شهیدتقی   باقری      فرزند:   علی         تاریخ شهادت: ۹-۲-۱۳۶۵  

در ضمن نماز و سخنرانی این جانب را حجت  الاسلام حاج سید صابر جباری امام جمعه ی محترم بهشهر بخواند

***********************************

۷٫  شهیدعلیرضا   پوریانی         فرزند:   جعفر             تاریخ شهادت:  ۱۲-۱۲-۱۳۶۵  

نماز و سخنرانی مرا امام جمعه ی محترم  بهشهر بخواند .

***********************************

۸٫  شهیدمهدی   پوریانی         فرزند:   نعمت          تاریخ شهادت:  ۱۱-۱۱-۱۳۶۵  

نماز مرا حاج سید صابر جباری امام جمعه ی  محبوب بهشهر بخواند و در مجالسم سخنرانی کند .

***********************************

۹٫  شهیدرجب   جعفرنژاد            فرزند:   محمدقلی           تاریخ شهادت: ۲۲-۱۲-۱۳۶۶ 

نمازم را امام جمعه ی شهرستان بهشهر حجت  الاسلام سید صابر جباری بخواند .

***********************************

۱۰٫  شهیدعباسعلی   خلج          فرزند:   شعبان علی            تاریخ شهادت:  ۲۱-۹-۱۳۶۵  

نماز مرا حاج آقا جباری امام جمعه ی  محترم بخواند .

***********************************

۱۱٫  شهیدحسینعلی ربطی        فرزند:   عباس           تاریخ شهادت: ۱۹-۱۲-۱۳۶۴  

نماز مرا حجت السلام سید صابر جباری امام  جمعه ی محترم شهرستان بهشهر اقامه نماید .

***********************************

۱۲٫  شهیدابوالقاسم  صادقیان لمراسکی           فرزند:   صادق           تاریخ شهادت:  ۱۲-۸-۱۳۶۵ 

اگر جنازه ام برگشت برمن امام جمعه ی  محترم بهشهر نماز بخواند .

***********************************

۱۳٫ شهیدغلام رضا   صمدی لمراسکی           فرزند:   نعمت       تاریخ شهادت: ۳-۲-۱۳۶۵  

برادرم دست امام جمعه را که دست مبارک  امام را فشرده است از طرف من بوسه بزن و سلام مرا به او برسان و از او بخواه نماز  میت تبدیل به جماعت در حرم حسین  (ع) و قدس  عزیز شود  از حاج آقا بخواه که یک مصیبت  دشمن شکن بخواند .

***********************************

۱۴٫  شهیداصغر   عموزاد        فرزند:   حسین         تاریخ شهادت: ۲۱-۱۱-۱۳۶۴  

نماز مرا حجت الاسلام سید صابر جباری  بخواند .

***********************************

۱۵٫  شهیداصغر   عموزاده مهدیرجی              فرزند:   علی        تاریخ شهادت:  ۱۴-۴-۱۳۶۵ 

نماز مرا حاج سید آقا صابر جباری بخواند  و سخرانی ایراد نماید .

***********************************

۱۶٫  شهیدعلی اکبر   عموزاده مهدیرجی                   فرزند:   یدالله      تاریخ شهادت:  ۲۶-۲-۱۳۶۴  

 نماز مرا سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم شهرستان بهشهر بخواند.

***********************************

۱۷٫  شهیدمحمدرضا   عموزادی مهدیرجی           فرزند:   علی           تاریخ شهادت:  ۲۶-۱۰-۱۳۶۴  

نمازم را حاج آقا سید صابر جباری امام جمعه  ی محبوب شهرستان بهشهر بخواند .

***********************************

۱۸٫  شهیدحسین   فلاح قلعه         فرزند:   رمضان       تاریخ شهادت: ۳۱-۳-۱۳۶۳

درضمن نمازم را حاج آقا جباری امام جمعه  ی محترم شهرستان بهشهر اقامه نماید .

***********************************

۱۹٫  شهیدمحمدحسن   محمودی ریحان آبادی      فرزند:   مختار         تاریخ شهادت:  ۲۹-۱۲-۱۳۶۶  

به حجت الاسلام سید صابر جباری امام جمعه  ی محترم سخنرانی مجالس مرا محول کنید .

***********************************

۲۰٫  شهیدمحمدعارف   ملک محمودی          فرزند:   عباس علی       تاریخ شهادت:۱۴-۱۱-۱۳۶۶  

نماز و سخنرانی مراسمم را آقایان حجت الاسلام  هادی روحانی (نماینده ی ولی فقیه در استان مازندران) و سید کاظم نور مفیدی  (نماینده ی ولی فقیه در گرگان و دشت) و حاج صابر جباری ایراد نمایند .

***********************************

۲۱٫  شهیدابراهیم   نوری سراجی          فرزند:   باباعلی        تاریخ شهادت: ۲۳-۳-۱۳۶۴    

سلام گرم ما رزمندگان به امام جمعه ی  محترم ما حجت الاسلام و المسلمین سید صابر جباری که توانسته است با وحدت و جمع  آوری مردم شهید پرور آن خطه کمک شایانی به اسلام بنماید . همان گونه که بارها  فرموده است   تنها عامل پیروزی وحدت بوده و هست، آری ای مردم شهید پرور وقتی که  رزمندگان اسلام صدای شما را از رادیو و دیگر رسانه های گروهی در نماز جمعه می  شنوند صد چندان قوت می گیرند و پیروزی می آفرینند و شما در نماز جمعه ی شهرستان  ها  و ما در تمامی جبهه ها با فریاد الله  اکبر به تمامی کفار می فهمانیم و می گوییم ای دشمن خون خوار شما نمی توانید مردم  ایران را زیر بار ظلم ببرید . پس ای امت حزب الله شما با جمع نمازگزاران در محراب  عبادت و ما رزمندگان اسلام در سنگر شهادت یک صدا فریاد بر می آوریم  جنگ،جنگ،تا  پیروزی.

***********************************

۲۲٫  شهیدالیاس   یوسفی وله مزریی            فرزند:   رضا         تاریخ شهادت: ۱۵-۴-۱۳۶۶   

نمازم را حجت الاسلام و المسلمین حاج سید  صابر جباری بخواند.

***********************************

۲۳٫ شهید محمدرضا(محمد)    یخکشی               فرزند:   عمران     تاریخ شهادت: ۲۰-۱۰-۱۳۶۵

نماز مرا آقای سید صابر جباری امام جمعه  ی محترم بهشهر بخواند .

***********************************

۲۴٫  شهیدعلی اکبر   احسانی            فرزند:   باباجان    تاریخ شهادت: ۹-۴-۱۳۶۶

نمازبنده را امام جمعه ی شهرستان بهشهر  حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا جباری بخواند و سخنرانی هم بنماید.

***********************************

۲۵٫ شهیدرجب رسولی تیله نوبی        فرزند:  حسن          تاریخ وصیتنامه:  ۲۲-۷-۱۳۶۵

سخنران مجلس حاج سید صابر جباری امام جمعه  ی محترم بهشهر ،نماز را ایشان بخواند.

***********************************

۲۶٫ شهیدعلی اکبر(باقواکبر) عموزاد  مهدیرجی        فرزند: حسین علی   تاریخ وصیتنامه:  ۶-۱۲-۱۳۶۴

نماز مرا امام جمعه ی شهرستان بهشهر یاور  حزب الله کوبنده ی فاسدان سید صابر جباری قرائت نماید.

***********************************

۲۷٫علیرضا عموزاد مهدیرجی         فرزند:   الله قلی       تاریخ وصیتنامه:  ۳-۵-۱۳۶۷

نماز مرا امام جمعه ی محترم سید صابر  جباری بخواند. سومین روز مجلس این بنده حقیر را آقای جباری سخنرانی نماید.

***********************************

۲۸٫ شهیداصغر عموزاد        فرزند:   حسین         تاریخ  شهادت:    ۲۱-۱۱-۱۳۶۴

نماز مرا حجت الاسلام و المسلمین سید  صابر جباری بخواند.

***********************************

۲۹٫ شهید اسماعیل  عموزاد مهدیرجی        فرزند: حسینعلی        تاریخ وصیتنامه:  ۱۱-۱۰-۱۳۶۵

نمازم را سید صابر جباری امام جمعه ی  محترم بهشهر بخواند.

***********************************