گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار مسئولان نظام و سفراى کشورهاى اسلامى


امام خامنه ای (س) در دیدار مسئولان نظام و سفراى کشورهاى اسلامى

جاهلیّت یعنى جوامع انسانى، تحت تأثیر تمایلات شهوى و غضبىِ عمدتاً فرمانروایان خود به شکلى دربیاید که فضائل در آن گم بشود و رذائل حاکم بشود.
امروز منطق شهوت‌رانى در دنیاى غرب «تمایل» است؛ میگوییم چرا همجنس‌بازى را، همجنس‌گرایى را ترویج میکنید؟ میگویند خب، این یک تمایل بشرى است؛ این منطقشان است!

فرق این جاهلیّت [مدرن] با جاهلیّت صدر اوّل این است که امروز جاهلیّت، مسلّح و مجهّز است به سلاح علم و دانش.
امروز جاهلیّت بازتولید شده است؛ با توان بسیار بالا، با خطر صدها بلکه هزارها برابرِ جاهلیّت روزهاى اوّل و دوران اوّل اسلام.
چیزى که لازم است در درجه‌ى اوّل «بصیرت» است و در درجه‌ى دوّم «عزم و همّت»؛ این چیزى است که ما ملّتهاى مسلمان به آن احتیاج داریم.

امروز آمریکایى‌ها ادّعا میکنند میخواهند با تروریسم مبارزه کنند، درحالى‌که خطرناک‌ترین گروه‌هاى جرّار تروریستى را خود اینها به‌وجود آوردند.
امروز سیاستهاى خباثت‌آلود استکبار در منطقه‌ى ما ایجاد جنگهاى نیابتى است؛ براى منافع خودشان، کشورهاى منطقه را یا گروه‌هایى در داخل کشورها را تحریک کنند و وادار کنند که به جان هم بیفتند و آنها منافع خودشان را دنبال کنند.

یمن میدان کشتار کودکان و زنان شد، این ناامنى نیست؟ چه کسى این ناامنى را دارد پشتیبانى میکند؟ آمریکا. متأسّفانه عامل، کشورهاى مسمّاى به مسلمانى‌اند، کشورهاى منطقه‌اند امّا اینها فریب خورده‌اند؛ پشتیبان و طرّاح او است.

ما همسایه هستیم؛ امنیت خلیج فارس به نفع همه است. اگر امن باشد استفاده می‌کنیم؛ اگر ناامن باشد برای همه ناامن خواهدبود/ امنیت خلیج فارس با کسانی است که خلیج فارس خانه‌ی آنهاست/ آمریکا چه کاره است؟ آمریکا دنبال منافع خود است و اگر لازم بداند منطقه را ناامن می‌کند.‌

ما در داخل کشور خودمان، در عراق، سوریه، لبنان با کسانى که علیه تروریسم میجنگیدند همکارى کردیم، کمکشان کردیم، بازهم میکنیم.
مشرکین مکّه هم وقتى ماه رجب میشد، جنگ را قطع میکردند. امروز زشت‌تر و بدتر از مکّه‌ى آن روز، کسانى هستند که در ماه رجب – ماه حرام – خانواده‌هاى یمنى را به عزا مینشانند
ما هر مقدارى که بتوانیم از مظلوم حمایت میکنیم و هر مقدارى که توانایى‌هاى ما و وسع ما باشد وظیفه‌ى ما است؛ اسلام به ما گفته است که «کُن للِظّالِمِ خَصماً وَ لِلمَظلومِ عَونا».

سیاست دشمنان این منطقه و دشمنان این مجموعه‌ى اسلامى، ترساندن این کشورها از همدیگر است، دشمنِ موهوم درست کنند و دشمن اصلى را که استکبار است، کمپانى‌هاى متجاوز و متعدّى و وابستگان آنها هستند، صهیونیست است در حاشیه نگه دارند.
ایران در مقابل عرب، فلان قومیّت در مقابل فلان قومیّت دیگر، شیعه در مقابل سنّی؛ اینها سیاستهای دشمنان است؛ باید با این مقابله کرد.
بیدارى اسلامى را موقّتاً سرکوب کردند لکن بیدارى، سرکوب‌شدنى نیست؛ بصیرت، سرکوب‌شدنى نیست.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 9 = 14