گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی


 امام خامنه ای (س) در دیدار فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

ماه رجب یک فرصت تقرّب به ارزشهاى الهى و تقرّب به ذات مقدّس پروردگار و فرصت خودسازى است.
هر فرصتى نعمت است. شکر و سپاس نعمت هم این است که انسان نعمت را بشناسد، بر طبق اقتضاى این نعمت رفتار کند، از آن بهره ببرد، نعمت را از خدا بداند و آن را در راه خدا به کار ببرد.

در این ماه توسّلات خودتان به درگاه پروردگار عالم را هرچه میتوانید بیشتر کنید؛ به یاد خدا باشید و کار را براى خدا انجام بدهید.

کار شما [نیروی انتظامی] خدمت به جامعه، مردم، جمهورى اسلامى و اسلام است، نصرت اسلام است.

ایجاد امنیّت، استقرار امنیّت، عمومیّت بخشیدن به امنیّت، کار شما است. مهم‌ترین سازمانى و مجموعه‌اى که این وظیفه‌ى مهم را بر دوش گرفته است، نیروى انتظامى است.

مردم باید احساس امنیّت بکنند. احساس امنیّت هم متوقّف است بر وجود واقعى امنیّت؛ امنیّت باید واقعاً وجود داشته باشد.

امنیّت اجتماعى و امنیّت فردى که میگوییم، صرفاً این نیست که شما از خانه که بیرون مى‌آیید تا اداره یا دکّان و محلّ کسب یا مدرسه، فرض کنید کسى در خیابان به شما چاقو نزند. در کنار این، امنیّتهاى رقیق‌تر از لحاظ رؤیت و مشاهده امّا گاهى بمراتب خطرناک‌تر وجود دارد.

نیروى انتظامى در مسئولیّت خود که ایجاد امنیّت است، مظهر حاکمیّت جمهورى اسلامى است… بنابراین بایستى اقتدار داشته باشید.
اقتدار را با ظلم نباید اشتباه کرد؛ اقتدار را با حدومرز نشناختن و بى‌مهار حرکت کردن نباید اشتباه کرد.

ما این را که بیاییم و حالت و شکل به‌اصطلاح بازى سینمایى و هالیوودى بدهیم به کار پلیس خودمان در خیابان، نمى‌پسندیم. ما میخواهیم کار به‌معناى واقعى کلمه انجام بگیرد؛ یعنى قاطعیّت، اقتدار درعین‌حال با عدالت، با مروّت، با ترحّم.

قانون‌گرایى دو عرصه دارد؛ یک عرصه در مواجهه‌ى با مردم؛ یعنى شما ببینید که کجا تخلّف از قانون میشود، آنجا در مقابلش بِایستید، یک عرصه‌ى دیگر در درون سازمان؛ به‌معناى اینکه عضو نیروى انتظامى در داخل سازمانِ نیرو به‌معناى واقعى کلمه قانون‌گرا باشد.

به فرمانده‌ى محترم و مسئولان نیروى انتظامى تأکیداً سفارش میکنم که مسئله‌ى سلامت نیرو را دستِ‌کم نگیرید.
اگر فرض کنیم پنج یا ده دستگاه دیگر هم به وظایفشان عمل نکنند امّا نیروى انتظامى یک نیروى انتظامىِ صحیح‌العمل، درستکار، قوى، قاطع و داراى شرایط لازم باشد، نظام جمهورى اسلامى را در چشم مردم آبرومند خواهد کرد.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


1 + = 8