گزیده ای از بیانات امام خامنه ای در دیدار با مسئولان و کارکنان قوه قضائیه


امام خامنه ای

در این انتخابات خدا دلهای مردم را هدایت کرد و حقیقتا حماسه شد/ حال همه باید به منتخب مردم کمک کنند. اداره امور کشور کار سختی است.

درقضیه هسته ای،مسئله این است که چندکشور معدود زیاده خواه نمیخواهند مسئله حل بشود/ لج بازی آنها باعث شده که این موضوع تاکنون حل نشود.‬

دولت فعلی نقاط قوت فراوانی دارد/ چقدر خوب بود وقتی معضل اقتصاد و گرانی را میگفتند،کارها و زحمات را هم بیان میکردند، این انصاف است.

آنچه در این انتخابات اتفاق افتاد،۱۸۰ درجه مخالف برنامه ریزی دشمنان بود/ ملت ایران کار بزرگ و کارستان انجام داد و در مقابله بادشمنان از خود مهارت نشان داد.

ما به مردم گفتیم احیانا اگر کسی هست که با نظام اسلامی،دل صافی ندارد ولی برای آینده و منافع کشور اهمیت قائل است در انتخابات بیاید و این انتحابات نشان داد کسانیکه طرفدار نظام هم نیستند به نظام اعتماد دارند و میدانند جمهوری اسلامی از منافع و عزت کشور دفاع میکند.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر