برچسب گذاشته شده با : "نماز جمعه بهشهر"

خطبه های دشمن شکن ۲۵ اردیبهشت ۹۴

خطبه های دشمن شکن ۲۵ اردیبهشت ۹۴

دولت آمریکا شعور و عقل سیاسی خود را از دست داده و دولت دیوانه‌ای شده است، شاهد این حرف هم، رفتارهای آنهاست که می‌گویند ایران به دنبال ناامن سازی منطقه است.

خطبه های دشمن شکن ۳۰ خرداد ۹۳ + صوت

خطبه های دشمن شکن ۳۰ خرداد ۹۳ + صوت

امروز شهر های مقدس عراق در خطر وهابیون است که در روز های اول حادثه اگر مدیریت سردار سلیمانی نبود ، شهر مقدس سامرا سقوط می کرد. لذا مسلمانان عراق به ویژه شیعیان با محوریت مراجع و گروه های شیعه مخصوصاً آقایان مالکی ، صدر و حکیم اتحاد و برادری را حفظ کنند و در مقابل دشمنان عراق بایستند.