عشق به سید علی


imamkhamenei-9110

ای سید علی سیادتت را عشق است

صبر و کرم و شهامتت را عشق است

گور پدرش هرکه تو را آزرده است

آقای منی ولایتت را عشق است

چون امر نموده ای همگی آمده ایم

اکنون بنگر اوامرت را عشق است

از دست سران بی بصیرت هیهات

مظلو م زمان بصیرتت را عشق است

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 6 = 8