همزمان با سالروز ولادت امام علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر برگزار شد


همزمان با سالروز ولادت حضرت علی(ع)، به همت هیئت رزمندگان اسلام شهرستان بهشهر و فرزندان شهدا، برای پنجمین سال مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر برگزار شد.

مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع)
مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع)  مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع) مراسم معنوی پدران آسمانی در بهشهر، بهشهری ها در سالروز ولادت حضرت علی(ع)

تصاویر: بهشهر نیوز

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 1 = 3