یوم الله ۹ دی گرامی باد


۹ دی یوم الله است

آوای لب بسیجیان قرآن است     فکر سرشان هدایت انسان است

تاریخ چه صادقانه ثابت کرده       نسل ۹ دی همیشه در میدان است

 حماسه 9 دی ، لبیک یا امام خامنه ای (س)حماسه 9 دی ، لبیک یا امام خامنه ای (س) حماسه 9 دی ، لبیک یا امام خامنه ای (س)

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 6 = 12