هفته دفاع مقدس و حضرت آیت الله جباری(ره) در قاب تصویر


آغاز هفته دفاع مقدس را با همنشینی رزمنده سال های مقاومت و ایثار

حضرت آیت الله جباری با شهیدان جنگ تحمیلی گرامی میداریم.

حضور حضرت آیت الله جباری در جبهه های دفاع مقدس حضور حضرت آیت الله جباری در جمع رزمندگان بهشهر در جبهه جنوب

jebhe_06.jpg jebhe_03.jpg

حضور در جبهه jebhe_05.jpg

jebhe_02 حضور حضرت آیت الله جباری در جبهه های دفاع مقدس

 حضور حضرت آیت الله جباری در یکی از پادگان های ارتش در جنوب کشور حضور حضرت آیت الله جباری در جبهه های دفاع مقدس

حضور حضرت آیت الله جباری در جبهه های دفاع مقدس حضرت آیت الله جباری حضور در جبهه های 8 سال دفاع مقدس

  حضور حضرت آیت الله جباری در جبهه های دفاع مقدسحضور حضرت آیت الله جباری بهمراه جمعی از روحانیون بهشهر در منطقه عملیاتی جنوب

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


7 + 5 =