۲۲ اسفند روز شهید گرامی باد


گرامی باد یاد و نام ده هزار و چهارصد شهید مازندران

22 اسفند روز شهید

خوشا آنان که با عزت ز گیتی / بساط خویش برچیدند و رفتند

ز کالاهای این آشفته بازار / شهادت را پسندیدند و رفتند …

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر