تجمع بزرگ عزاداران حسینی شهرستان بهشهر در قاب تصویر


تجمع بزرگ عزاداران حسینی شهرستان بهشهر به همت هیئت رزمندگان اسلام شهرستان بهشهر در روز تاسوعای حسینی برگزار شد.

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

تجمع بزرگ عزاداران حسینی بهشهر ، تاسوعا 1393

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


4 + 6 =