شهادت مظلومانه پنجمین بحر کرامت، حضرت امام محمد باقر (ع)


سالروز شهادت مظلومانه شمع هدایت و پنجمین بحر کرامت، حضرت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

شهادت امام محمد باقر (ع)

اى مهر دل فروز، در آسمان علم — وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم 

اى حجت خدا، ما را شفیع شو — در روز واپسین، یا باقرالعلوم

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


9 + = 12