تشییع شهدا


پیکر پاک شهیدان (جانباز ۷۰% شهید حاج عباس صداقتی عضو پایگاه شهید ابوعمار) و شهیده ی انفجارات سامرا حاجیه خانم سعدی بعد از برگزاری نماز جمعه تشییع و بر پیکرآن شهیدان ،حضرت آیت الله جباری نماز گزاردند.

تشییع شهدا

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


3 + = 9