تشییع شهدا


همزمان با اربعین حسینی پیکر پاک شهیدان حمید رضا آقابراری و شهیده صادقی که در انفجارات سامرا به شهادت رسیدند بر دستان مردم حق شناس بهشهر تشییع و بر پیکر آن شهیدان  ،حضرت آیت الله جباری نماز گزاردند.

 تشییع شهدا

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


3 + = 4