۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای


۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای گرامی باد

انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران

۲۰ فروردین روز ملی فناوری هسته ای بر رهبر معظم انقلاب ، ملت با بصیرت ایران به ویژه خانواده های معظم شهدای هسته ای مبارک باد.

شهدای انرژی هسته ای جمهوری اسلامی ایران

زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر