هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر به روایت تصویر


بهشهر شهیدان است بهشهر

با عنایات شهدا و همت مردم شهید پرور هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر همراه با تجلیل از خانواده ۳ شهید باطبی ، کشاورزیان و جانباز سرافراز ۷۰ درصد فرمانده وقت لشکر ۲۵ کربلا سردار علی ییلاقی در اول دی ماه ۱۳۹۲ برگزار شد.

 هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر ، مجری آقای مشایخ هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر - حضرت آیت الله جباری هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر  حضرت آیت الله خاتمی هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر  ، مداح کویتی پور هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر ، خانواده شهید باطبی هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر ، خانواده شهید کشاورزیان هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر ، سردار ییلاقی هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر هفتمین یادواره سرداران و هشتصد شهید شهرستان بهشهر

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 9 = 13