دیدار با حضرت آیت الله جباری در روز عید غدیر


در روز عید غدیر مردم قدر شناس مازندران جهت تکریم از جایگاه علم و سیادت با حضور در بیت حضرت آیت الله جباری ، این روز مبارک را به محضر ایشان تبریک گفتند.

عید غدیر - حضرت آیت الله جباری - بهشهر

عید غدیر - حضرت آیت الله جباری - بهشهر

عید غدیر - حضرت آیت الله جباری - بهشهر

عید غدیر - حضرت آیت الله جباری - بهشهر

عید غدیر - حضرت آیت الله جباری - بهشهر 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر