میلاد امام خامنه ای (س)


میلاد با سرسعادت حضرت امام خامنه ای (س) مبارک باد

لبخند امام خامنه ای (س)

او تولد یافت جانبازی کند   /   میهنم ایران سرافرازی کند

او تولد یافت تا رهبر شود   /   ما همه عاشق او دلبر شود

اوتولد یافت گردد نور عین   /   برترین آقا پس از پیر خمین

ما همه عمار ، او باشد ولی   /   جان به قربان تو یا سید علی

اگر امثال بنده شبانه روز تسبیح به دست گیرم و فقط خدا را شکر کنم که خدا چنین رهبری را به ما داده والله معتقدم از عهده شکر این نعمت بر نمی آیم. رهبر عزیز ما تالی تلو معصوم (ع) هست.

علامه حسن زاده آملی

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر