سالروز برگزاری نماز جمعه در بهشهر


در سی و چهارمین سالروز برگزاری نماز جمعه شهرستان بهشهر ۱۷۱۷ نمازجمعه به امامت حضرت آیت الله جباری برگزار شد.

نماز جمعه بهشهر در سال گذشته تا امروز به روایت تصویر

حضور شهید هاشمی نژاد در نماز جمعه بهشهر

نماز جمعه بهشهر - حضرت آیت الله جباری

 

sjabbari_920107.jpg

نماز جمعه بهشهر - حضرت آیت الله جباری

نماز جمعه بهشهر - حضرت آیت الله جباری

نماز جمعه بهشهر - حضرت آیت الله جباری

حضرت آیت الله جباری

حضرت آیت الله جباری

نماز جمعه بهشهر - حضرت آیت الله جباری

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر