دیدار با حضرت آیت الله جباری در روز میلاد امام زمان (عج)


به مناسبت میلاد با سر سعادت امام زمان (عج) ، اقشار مختلف جامعه در بیت حضرت آیت الله جباری حضور یافته و این روز مبارک را به حضور ایشان تبریک گفتند. ضمناً مداحان اهل بیت در طول مراسم از اوصاف و فضائل حضرت بقیه الله الاعظم مدیحه سرایی نمودند.

دیدار با حضرت آیت الله جباری در روز میلاد امام زمان (عج)

دیدار با حضرت آیت الله جباری در روز میلاد امام زمان (عج)

دیدار با حضرت آیت الله جباری در روز میلاد امام زمان (عج)

دیدار با حضرت آیت الله جباری در روز میلاد امام زمان (عج)

دیدار با حضرت آیت الله جباری در روز میلاد امام زمان (عج)

دیدار با حضرت آیت الله جباری در روز میلاد امام زمان (عج)

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر