برچسب گذاشته شده با : "شهدای ۱۵ خرداد قیام 15 خرداد"

سالروز شهادت مظلومانه شهدای ۱۵ خرداد گرامی باد

سالروز شهادت مظلومانه شهدای ۱۵ خرداد گرامی باد

سالگرد شهادت مظلومانه شهدای ۱۵ خرداد بر امت اسلامی تسلیت باد.

سالروز شهادت مظلومانه شهدای ۱۵ خرداد

سالروز شهادت مظلومانه شهدای ۱۵ خرداد

قیام ۱۵ خرداد قیامی با اتکاء به قدرت خدا و مردم و البته ایمان به راه و هدف. یکی از وجوه تشابه نهضت امام خمینی (ره) با نهضت امام حسین(ع) دادن خون در قبال دریافت زندگی عزتمندانه است. آنروزها که مردم با دست خالی و البته با مشت هایی گره…