برچسب گذاشته شده با : "ستاد برگزاری كنگره بزرگداشت شهدای مازندران"

گزیده ای از بیانات حضرت امام خامنه ای (س) در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای مازندران

گزیده ای از بیانات حضرت امام خامنه ای (س) در دیدار با اعضای ستاد برگزاری کنگره بزرگداشت شهدای مازندران

مردم مازندران واقعاً فداکارى کردند، ازخودگذشتگى کردند، جوانهایشان را با اخلاص فرستادند، و این جوانها رفتند، ایستادگى کردند و مقاومت کردند؛ توانستند کارهاى برجسته و بزرگى را انجام بدهند.