برچسب گذاشته شده با : "جنگ ، کار تا پیروزی"

یازده اردیبهشت، روز کارگر مبارک باد

یازده اردیبهشت، روز کارگر مبارک باد

کارگر هستم نجیب و سختکوش از تبار میثم خرما فروش / مقتدای من امام غائب است پاک مردی در غیابش نائب است
تا فقیهی متقی شد رهبرم من مطیع و هم مرید این درم /فاش گویم با هزاران افتخار کارگر هستم به شکر کردگار.
با گرامیداشت یاد و نام 895 کارگر شهید استان مازندران 11 اردیبهشت روز کارگر بر همه کارگران زحمت کش و انقلابی مبارک باد.

۱۱ اردیبهشت، روز کارگر مبارک

۱۱ اردیبهشت، روز کارگر مبارک

با  گرامیداشت یاد و نام ۸۹۵ کارگر شهید استان مازندران ۱۱ اردیبهشت روز کارگر بر همه کارگران زحمت کش و انقلابی مبارک باد.

در سال اقتصاد و فرهنگ ، روز کارگر مبارک

در سال اقتصاد و فرهنگ ، روز کارگر مبارک

  با  گرامیداشت یاد و نام شهدای کارگر ، ۱۱ اردیبهشت روز کارگر بر همه کارگران زحمت کش و انقلابی مبارک باد.