برچسب گذاشته شده با : "الگو ساختن ایران اسلامی"

گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار با معلمان و فرهنگیان سراسر کشور

گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار با معلمان و فرهنگیان سراسر کشور

باید فکرکردن را در جامعه نهادینه کرد/ کودک باید فکر کردن صحیح و منطقی را یاد بگیرد/سطحی نگری و سطحی آموزی جامعه را زمینگیر میکند./مدیرانی انتخاب کنید که اهتمامشان به مسئله اصلی آموزش و پرورش باشد/ داشتن نگاههای سیاسی و جناحی برای آموزش پرورش سم است.