برچسب گذاشته شده با : "احترام به کار و کارگر"

گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار کارگران

گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار کارگران

ه نامزدهای محترم عرض میکنم نیتهایتان را خدایی کنید؛ برای قدرت نباشد؛ برای خدمت باشد. برای خدمت به مردم بخصوص طبقات ضعیف وارد میدان مبارزه شوید/ شعارها را جوری انتخاب کنید که همه بدانند شما میخواهید از قشر ضعیف کشور حمایت کنید.

گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار با جمعى از کارگران در گروه صنعتى مپنا

گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار با جمعى از کارگران در گروه صنعتى مپنا

بالا بردن اقتصاد بدون فرهنگ نه ممکن است و نه مفید / شعار امسال، شعار زندگی ماست.هر جایی که به توانایی دست پیدا کنیم، تحریمها را برمیدارند / مثال واضح آن، اورانیوم 20 درصد بود که بعد از آنکه جمهوری اسلامی تولید کرد، حالا میگویند بیایید از ما بخرید اما خودتان تولید نکنید.