یاد یار مهربان


حضور حضرت آیت الله جباری (ره) در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال های ۹۱ و ۹۲

حضور حضرت آیت الله جباری (ره) در راهپیمایی 22 بهمن سال های 91 و 92

حضور حضرت آیت الله جباری (ره) در راهپیمایی 22 بهمن سال های 91 و 92

حضور حضرت آیت الله جباری (ره) در راهپیمایی 22 بهمن سال های 91 و 92

حضور حضرت آیت الله جباری (ره) در راهپیمایی 22 بهمن سال های 91 و 92

حضور حضرت آیت الله جباری (ره) در راهپیمایی 22 بهمن سال های 91 و 92

حضور حضرت آیت الله جباری (ره) در راهپیمایی 22 بهمن سال های 91 و 92

حضور حضرت آیت الله جباری (ره) در راهپیمایی 22 بهمن سال های 91 و 92

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 9 = 15