حضور حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روز قدس بهشهر


حضور حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روز قدس بهشهر به روایت تصویر

 حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روز قدس بهشهر 1393

 حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روز قدس بهشهر 1393

 حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روز قدس بهشهر 1393

 حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روز قدس بهشهر 1393

 حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روز قدس بهشهر 1393

 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 4 = 5