برگزاری شورای اداری شهرستان بهشهر در بخش محروم یانه سر با حضور حضرت آیت الله جباری


برگزاری شورای اداری شهرستان بهشهر در بخش محروم یانه سر با حضور حضرت آیت الله جباری

حضرت آیت الله جباری - شورای ادرای - بهشهر

در این جلسه مشکلات عمرانی و کشاورزی مردم منطقه بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 8 = 17