برچسب گذاشته شده با : "12 فروردین روز جمهوری اسلامی"

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

امام خامنه ای (س): واقعیترین نوع مردم‏سالارى ، مردم‏سالارى‏ دینى یعنى همان جمهورى اسلامى است.

زنده نگه داشتن ۱۲ فروردین،دفاع از جمهوری اسلامی است

زنده نگه داشتن ۱۲ فروردین،دفاع از جمهوری اسلامی است

زنده نگه داشتن روز تاریخی 12 فروردین ، دفاع از جمهوری اسلامی و خاری در چشم دشمنان نظام و استبکار جهانی است.

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. امام خامنه ای (س) : واقعى‏ترین نوع مردم‏سالارى ، مردم‏سالارى‏ دینى یعنى همان جمهورى اسلامى است.