برچسب گذاشته شده با : "۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی"

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

امام خامنه ای (س): واقعیترین نوع مردم‏سالارى ، مردم‏سالارى‏ دینى یعنى همان جمهورى اسلامى است.

یوم الله ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

یوم الله ۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. امام خامنه ای (س) : واقعیترین نوع مردم‏سالارى ، مردم‏سالارى‏ دینى یعنى همان جمهورى اسلامى است. حضرت آیت الله جباری (ره) : در این ایام باید ضمن گفتن فلسفه این روزها ، زنده و پویا در صحنه بود و از دست آوردهای ایام الله ها آکاهانه حراست و پاسداری کرد…