برچسب گذاشته شده با : "ماه شعبان ماه رسول خدا (ص)"

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) گرامی باد

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) گرامی باد

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص)، مطلع النور،ماه آماده ‏سازی روح برای وارد شدن به ضیافت الله مبارک‏ باد.

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) مبارک‏باد

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) مبارک‏باد

شعبان که مه سرور هر مرد و زن است تابان ز وجود جلوه چهار تن است هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین هم مولد پاک حجت بن الحسن است طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) ، مطلع النور ، ماه آماده ‏سازی روح برای وارد شدن به ضیافت…