برچسب گذاشته شده با : "ماه شعبان"

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) گرامی باد

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) گرامی باد

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص)، مطلع النور،ماه آماده ‏سازی روح برای وارد شدن به ضیافت الله مبارک‏ باد.

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) مبارک‏باد

طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) مبارک‏باد

شعبان که مه سرور هر مرد و زن است تابان ز وجود جلوه چهار تن است هم مولد سجاد و اباالفضل و حسین هم مولد پاک حجت بن الحسن است طلوع ماه شعبان، ماه رسول خدا (ص) ، مطلع النور ، ماه آماده ‏سازی روح برای وارد شدن به ضیافت…