برچسب گذاشته شده با : "حماسه 9 دی"

یوم الله ۹ دی گرامی باد

یوم الله ۹ دی گرامی باد

۹ دی یوم الله است آوای لب بسیجیان قرآن است     فکر سرشان هدایت انسان است تاریخ چه صادقانه ثابت کرده       نسل ۹ دی همیشه در میدان است  

۹ دی یوم الله است

۹ دی یوم الله است

۹ دی یوم الله است آوای لب بسیجیان قرآن است     فکر سرشان هدایت انسان است تاریخ چه صادقانه ثابت کرده       نسل ۹ دی همیشه در میدان است     

حماسه ۹ دی

حماسه ۹ دی

حماسه بصیرت و آگاهی مبارک باد سرخوش زولای دل ایمانی خویشم چون آیینه مسرور وفاداری خویشم هر سال ۹ دی به بصیرت بنوشتم دلبسته مولای خراسانی خویشم