برچسب گذاشته شده با : "استقلال و آزادی جمهوری اسلامی"

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی

امام خامنه ای (س): واقعیترین نوع مردم‏سالارى ، مردم‏سالارى‏ دینى یعنى همان جمهورى اسلامى است.

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

۱۲ فروردین روز جمهوری اسلامی

یوم الله ۱۲ فروردین روز تحقق شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی است. امام خامنه ای (س) : واقعى‏ترین نوع مردم‏سالارى ، مردم‏سالارى‏ دینى یعنى همان جمهورى اسلامى است.