برچسب گذاشته شده با : "آمریکای جنایتکار ،شیطان بزرگ"

۶ الی ۱۲ تیر ماه هفته حقوق بشر به سبک آمریکایی ها ؟!

۶ الی ۱۲ تیر ماه هفته حقوق بشر به سبک آمریکایی ها ؟!

ماهیت نظام حاکم برآمریکا با نژاد پرستی و ظلم آمیخته است ، از زمان تاسیس آمریکا که با کشتار سرخ پوستان آغاز شده، تا دوران سیاه برده داری و ستم علیه سیاه پوستان که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده و اقلیت های نژادی همیشه زیر فشار و تبعیض قرار داشتن.این در حالی است که آمریکا همیشه شعار حقوق بشر و حفظ حقوق اقلیت ها رو سرداده و خودش رو حامی و پرچمدادر حقوق بشر معرفی می کنه!!؟

خطبه های دشمن شکن ۰۵ اردیبهشت ۹۳ + صوت

خطبه های دشمن شکن ۰۵ اردیبهشت ۹۳ + صوت

دولتمردان جمهوری اسلامی از عزت سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و دیپلماسی ملت ما در جهان قدرتمندانه دفاع و عزت انقلاب اسلامی را حفظ کنند و همه مسئولین و موثرین جامعه وظیفه دارند که امید و نشاط را در جامعه افزایش داده و از هر گونه ایجاد یاس و نا امیدی که خیانت به این کشور است پرهیز کنند.