مرگ بر آمریکا در کمپین انزجار از کفر دانش آموزان بهشهری


دانش آموزان ایران اسلامی امروز استوارتر از دیروز بر پای آرمان ها و اصول بنیادین انقلاب اسلامی ایستاده اند و فهمیده تر از حسین فهمیده ها و هوشیارتر و آگاه تر از هر زمان دیگر سر به فرمان آقا و مولای خویش سپرده اند و چنان که رهبر کبیر انقلاب اسلامی فرموده اند، هرچه فریاد دارند بر سر آمریکا و ایادی او می کشند و دست در دست یکدیگر برای دفاع از آب و خاک و کیان این مملکت که بر قطعه قطعه آن خون شهیدی گلگون کف ریخته شده است، حاضر و آماده در صحنه اند.
آمده اند که به امام خود بگویند:

ما تا آخر ایستاده ایم.

مرگ بر آمـریکا

مرگ بر اسرائیل

مرگ بر انگلیس

مرگ برآل سعود کافر

کمپین انزجار از کفر دانش آموزان مسجد امام حسن عسگری(ع) بهشهر

کمپین انزجار از کفر دانش آموزان مسجد امام حسن عسگری(ع) پایگاه شهید ابوعمار بهشهر

مرگ برآمریکا

مرگ برآمریکا

مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا
مرگ برآمریکا

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


3 + 4 =