میلاد با سعادت امام محمد باقر (ع)


اى مهر دل فروز، در آسمان علم

وى یار مه جبین، یا باقرالعلوم

اى حجت خدا، ما را شفیع شو

در روز واپسین، یا باقرالعلوم

میلاد امام محمد باقر علیه السلام خجسته باد

میلاد امام محمد باقر (ع)

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


1 + = 10