گزارش تصویری از مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله جباری


تصویر از مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله جباری ، امام جمعه بهشهر، مصلی جمعه

تصویر از مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله جباری ، امام جمعه بهشهر، مصلی جمعه

تصویر از مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله جباری ، امام جمعه بهشهر، مصلی جمعه

تصویر از مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله جباری ، امام جمعه بهشهر، مصلی جمعه ، سید ضیا جباری

تصویر از مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله جباری ، امام جمعه بهشهر، مصلی جمعه

تصویر از مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله جباری ، امام جمعه بهشهر، مصلی جمعه

تصویر از مراسم وداع با پیکر مطهر حضرت آیت الله جباری ، امام جمعه بهشهر، مصلی جمعه

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 7 = 14