راهپیمایی روز قدس ۹۳ بهشهر به روایت تصویر


راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روز قدس بهشهر 1393

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر ، به آتش کشید پرچم استکبار

راهپیمایی روز قدس 93 بهشهر ، به آتش کشید پرچم استکبار

 

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 9 = 10