گردهمایی ائمه جمعه ۱۵ استان کشور در رامسر


حضور حضرت آیت الله جباری

در گردهمایی منطقه ای ائمه جمعه ۱۵ استان کشوردر اردوگاه شهدای هفتم تیر رامسر 

حضرت آیت الله جباری گردهمایی، ائمه جمعه 15 استان کشور در رامسر

حضرت آیت الله جباری گردهمایی، ائمه جمعه 15 استان کشور در رامسر

حضرت آیت الله جباری گردهمایی، ائمه جمعه 15 استان کشور در رامسر

حضرت آیت الله جباری گردهمایی، ائمه جمعه 15 استان کشور در رامسر

حضرت آیت الله جباری گردهمایی، ائمه جمعه 15 استان کشور در رامسر

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


6 + 3 =