میلاد حضرت علی اکبر (ع)


امام خامنه ای (س) : با تمام وجود به نسل جوان اعتماد دارم.

میلاد سرور جوانان عالم، حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد

میلاد حضزت علی اکبر و روز جوان

امام خامنه ای (س) :

جوانان عزیز؛ دشمن روی شما سرمایه گذاری زیاد می کند حواستان جمع باشد.عده ای را با بی تفاوتی می کشاند و عده ای را دلسرد و مایوس می کند،یاس بزرگترین آفت جوانان است، جوانان باید بدانند که متاسفانه یاس به روح جوان زودتر راه پیدا می کند، همچنانکه امید اینگونه است. در مقابل یاس که دشمن می خواهد به جوانان تلقین وترزیق کند، خودتان را مصونیت بدهید.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 3 = 9