گزیده ای از بیانات امام خامنه ای (س) در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى‌


 امام خامنه ای (س) در دیدار نمایندگان مجلس شوراى اسلامى‌ - مقام معظم رهبری

نظام اسلامى با مبارزه به‌وجود آمد، بدون مبارزه این نظام تحقّق‌پذیر نبود.

اگر مبارزه‌ى مردم،امام و مسئولان در میدانهاى مختلف نبود، این نظام باقى نمیماند و از بین میرفت.

کار من و شما ادامه‌ى آن مبارزه است، و بدون مبارزه نمیتوانید به آن هدفها دست پیداکنید.

اگر انگیزه‌ى دفاع نداشته باشید، سرنوشت شما معلوم است: لخت میشوید، آواره میشوید، کشتى از دستتان میرود، جان شما هم یا نابود خواهد شد یا با ذلّت و اسارت باقى خواهد ماند؛ مسئله در دنیا این است.

امروز دزدان غارتگر بشر – هم غارت پول، هم غارت منابع، هم غارت حیثیّت و عزّت، هم غارت اخلاق – مجهّزند به دانش؛ این اینها را آبرومند کرده.

اینهایى که براى تئوریزه کردن سازش و تسلیم و اطاعت در مقابل زورگویان، نظام را متّهم میکنند به جنگ‌طلبى یا به تئوریزه کردن جنگ، دارند خیانت میکنند، دروغ میگویند. نظام نظام انسانى است، نظام شرف است، نظام احترام به کرامت بشر است، نظام سلامت است.

قواى شیاطین عالم برآنند که هر جایى، هر پایگاهى از پایگاه‌هاى بشرى و تمدّن بشرى وجود دارد که در خدمت آنها نیست منهدم کنند.

اگر کشورها و ملّتهایى، بتوانند همّت کنند و جامعه‌ى بشرى و جهانى را از زیر بختک استعمار و استکبار بیرون بکشند، مشکل حل خواهد شد.

علاج مشکلات کشور، اقتصاد مقاومتى است. علاج مشکلات کشور را – مشکلات اقتصادى و سیاسى – بیرون از این مرزها نمیشود پیدا کرد.

افرادى مى‌آیند، مى‌نشینند، در منبرهاى عمومى یا در جلسات خصوصى از مزایاى این اقتصاد مقاومتى مطالبى را بیان میکنند و غالباً هم درست است، امّا خب باید اقدام کرد، عمل کرد.

حذف قوانین معارض و تصویب قوانینى که به بخشهاى گوناگون اقتصاد مقاومتى کمک کند، یکى از کارهاى مهم است.

نظارت برعملکرد دولت که مجرى این حرکت بزرگ[اقتصاد مقاومتی] و وارد در این میدان است، به عهده‌ى مجلس است.

هیچ جاى دیگرى هم نمیتواند به جاى مجلس در زمینه‌ى تصویب قوانین، در مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتى و امثال آن دخالت بکند.

مدیریّت جهادى مخصوص دولت نیست، شامل مجلس هم هست.

[تقنین و نظارت] اگر به‌طور جدّى، به‌دور از انگیزه‌هاى شخصى و هرچیزى جز انگیزه‌ى خدمت به مصالح کشور انجام بگیرد، بزرگ‌ترین کار جهادى است.

یک کار دیگرى که در وظایف نظارتى مجلس مهم است، مسئله‌ى مبارزه‌ى حقیقى با فساد است؛ حقیقتاً مبارزه‌ى با فساد [مهم است].

اگر نظارت درستى باشد، گاهى اوقات در قدمهاى اوّل میشود جلوى یک حرکت خطا و گناه‌آلود را گرفت.

هر جا میگوییم فرهنگ، مقصود ما از فرهنگ، یعنى فرهنگ انقلابى، فرهنگ اسلامى، یعنى ایجاد حرکت فرهنگى بر مبناى اسلام.

هیچ منافاتى ندارد که ما مراعات بهداشت و سلامت مادران و فرزندان و نوزادان را بکنیم – که خیلى مهم است – در عین حال مراقب باشیم اشتباهى را که قبلاً کردیم، ادامه ندهیم، دنبال نکنیم؛ مسئله‌ى کاهش جمعیّت مسئله‌ى بسیار مهمّى است.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


+ 7 = 12