روز شهید


مظهر قدرت ایران شهدا هستند امام خامنه ای (س)

روز شهید ، امام خامنه ای (س)

ساقی جبهه،سبو بر لب هر مست نداد

نوبت ما که رسید میکده را بست، نداد

حال خوش بودکنار شهدا، آه دریغ

بعد یاران شهید حال خوشی دست نداد

شادی روح شهدا و امام شهدا صلوات

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


1 + 8 =