گزیده ای از بیانات امام خامنه ای(س) در دیدار با اعضای مجلس خبرگان


امام خامنه ای(س) در با دیدار اعضای مجلس خبرگان

صف‌بندى‌هایى وجود دارد در دنیا و در بسیارى از این صف‌بندى‌ها ما یک طرف قضیّه هستیم؛ باید ببینیم طرف مقابل ما کیست؟ چیست؟ چرا دشمنى میکند؟ ما چرا در مقابل او مقاومت میکنیم؟ اینها را با یک نگاه کلان باید دید.

بیدارى اسلامى حادثه‌ بسیار بزرگى است که برخلاف خواسته‌ى استکبار بود. و طبیعى است که از آن طرف هم واکنش وجود دارد؛ امروز واکنش دشمن را مشاهده میکنیم، هم در شرق منطقه‌ى ما، یعنى در  پاکستان و افغانستان، تا منتهاالیه غرب آسیا، یعنى سوریّه و لبنان، حوادث وجود دارد.

هدفشان این است که این منطقه را با محوریّت رژیم صهیونیست، متعلّق به خودشان کنند و حاکمیّت خودشان را در آنجا مستقر کنند.

در قضایاى اخیر سوریّه بهانه‌اى که اخیراً مطرح کرده‌اند، مسئله‌ى شیمیایى است. البتّه با لفّاظى سعى میکنند وانمود کنند به خاطر یک مسئله‌ انسانى میخواهند وارد این قضیّه بشوند؛ کیست در دنیا که دروغ بودن این ادّعا را نداند؟…ما عقیده‌مان این است که اینها اشتباه میکنند، خطا میکنند و ضربه‌ى وارده‌ى بر خودشان را در این زمینه احساس خواهند کرد و قطعاً در این مورد ضرر خواهند کرد؛ در این تردیدى وجود ندارد.

آنچه ما تصوّر میکنیم که وظیفه‌ى ما، مجموعه‌ى مسئولان کشور و وظیفه‌ى دولت جمهورى اسلامى است، این است که سه مؤلّفه‌ى بزرگ را براى همه‌ى تصمیم‌گیرى‌ها و همه‌ى اقدامها در نظر داشته باشد: آرمانها و اهداف نظام جمهورى اسلامى، راهبردهاى عمومى و کلّى و واقعیّات.

آرمان نظام جمهورى اسلامى را میشود در جمله‌ى کوتاهِ “ایجاد تمدّن اسلامى” خلاصه کرد.

این راهبردها را بایستى شناخت ؛ تکیه‌ بر اسلامیّت، ملاحظه‌ ظالم نبودن و مظلوم نشدن تکیه‌ به آراء مردم کار، تلاش و ابتکار عمومى، وحدت ملّى

آنچه ما لازم داریم، آرمان‌گرایى با نگاه به واقعیّتها است. واقعیّتها را هم باید درست فهمید، آنچه که از واقعیّتها موجب اقتدار است، باید شناخت؛ آنچه از واقعیّتها که کمبود و نقص است، آنها را هم باید شناخت.

امام بزرگوار، در مقابل واقعیّتها چشم خود را نبست، امّا کوتاه هم نیامد، راهبرد را فراموش نکرد. ببینید وضعیّت امام را، زندگى امام را، شعارهاى امام را؛ امام بزرگوار همان کسى است که در مورد مسئله رژیم صهیونیستى از هیچ کس تقیّه نکرد.

چنانچه در مصر شعار مبارزه‌ى با اسرائیل وجود میداشت، اگر در مقابل وعده‌هاى آمریکا و عوامل آمریکا کوتاه نمى‌آمدند، قطعاً این‌جور نمیشد که دیکتاتور سى ساله‌ى ذلیل‌کننده‌ى ملّت مصر از زندان آزاد بشود و آن کسانى که با رأى مردم انتخاب شده بودند، احتمال محکومیّت به اعدام درباره‌ى آنان برود.

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


9 + = 10