نماز جمعه بهشهر در روز قدس به روایت تصویر


حضرت آیت الله جباری - نماز جمعه روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

حضرت آیت الله جباری - نماز جمعه روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

نماز جمعه روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر 

نماز جمعه روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

نماز جمعه روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

نماز جمعه روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


8 + 3 =