راهپیمایی روز قدس ۹۲ بهشهر با حضور حضرت آیت الله جباری از نگاه دوربین


حضرت آیت الله جباری و دکتر مقیمی - راهپیمایی روزجهانی قدس - رمضان 1392 - بهشهر

حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روزجهانی قدس - رمضان 1392 - بهشهر

حضرت آیت الله جباری در راهپیمایی روزجهانی قدس - رمضان 1392 - بهشهر

راهپیمایی روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

سرهنگ حیدریان - راهپیمایی روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

راهپیمایی روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

راهپیمایی روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر

راهپیمایی روز قدس - رمضان 1392 - بهشهر - به آتش کشیدن پرچم استکبار

مطالب پیشنهادی :

ارسال نظر


5 + 2 =