برچسب گذاشته شده با : "٢٥ شوال سالروز شهادت امام جعفر صادق ع"

٢۵ شوال سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) گرامی باد

٢۵ شوال سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) گرامی باد

سالروز شهادت بنیانگذار مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.

٢۵ شوال سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

٢۵ شوال سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد

السلام علیک یا جعفر بن محمد الصادق علیه السلام سالروز شهادت بنیانگزار مذهب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیه السلام تسلیت باد.